Tagg: Undervisning

Vad är villolära?

Frågan om rätt eller fel lära är på många sätt satt på undantag i vår tid samtidigt som kunskapen om Bibelns undervisning minskar bland människor i allmänhet. I denna artikel drar Daniel Hermansson upp några viktiga linjer för hur vi ska bedöma det vi hör och läser och som utger sig för att vara kristen undervisning.

Orden som ingen kunde glömma

Jesus ord på korset var inte många, men de uttryckte hans förtvivlan och törst såväl som hans omsorg och djupa tillförsikt. Än i dag talar de medkänsla och hopp in i människors liv.

Var inte rädd för Gud – men frukta honom!

Ordet ”frukta” betyder för de allra flesta något negativt, ungefär som att ”vara rädd för”. Men i Bibeln och i kristen tro används ordet med flera klangbottnar. En av dem är fascinationen inför Guds väldiga majestät.

Många eller en?

I Galaterbrevet skriver Paulus att Guds löften inte gavs till Abraham och hans släkt, utan till Abraham och hans släkting, Jesus Kristus. Det kan tyckas märkligt. Förklaringen ligger i att det genom Kristus skapas en ny familj.

Hur får vi Andens gåvor?

Ofta tänker vi oss korset och den helige Andes nådegåvor som två helt olika saker. Men sanningen är att de hänger nära samman. I dessa artiklar visar två danska teologer hur Anden verkar sina gåvor när vi lyssnar till och tar emot evangeliet.

Korsets dårskap och korsets visdom

Undervisningen om korset som centrum i Guds frälsningsverk uppfattades redan på apostlarnas tid som en fullständig dårskap. Men för den som tror är undervisningen den största vishet, mer storslagen än vad någon människa kunnat ana.

Befriande förkunnelse

Lag och evangelium är inte bara ett teoretiskt begreppspar. Det handlar om själva livet och hjälper oss till klarhet i många dunkla ögonblick.

Gud leder – trots allt

Något av det svåraste en kristen kan få uppleva är att Gud är tyst. Man får gå igenom mörka, stumma perioder. Målet med det är dock gott – en något djupare tro och tillit än tidigare.

Vad som faktiskt hände …

Det är fascinerande att se hur historiska fakta bekräftar Bibelns berättelser om vad som hände då Jesus föddes – och tvärtom.

Ett helt liv

Vi delar gärna upp livet så att en del hör till det andliga området. Men vi är kallade att leva livet helt och inte delat. När vi gör det blir vi missionärer mitt i vardagslivet.