Etikett: Väckelse

Från konventikelplakat till kvinnliga präster

År 1858 avskaffades konventikelplakatet som hade införts 1726. Det hade tillkommit för att förhindra icke-auktoriserade andliga sammankomster, ”konventiklar”, i hemmen.
Hundra år senare, 1958, efter en aggressiv kampanj i massmedia och diskreta men ganska hotfulla påtryckningar från staten, beslutade Svenska Kyrkan genom sitt kyrkomöte att införa kvinnliga präster. Mellan dessa båda beslut ligger det bara ett sekel – men det känns som två olika världar!
Vad hände egentligen under denna period, från mitten av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet? Varför hände det? Och inte minst: på vilket sätt har utvecklingen då påverkat vår situation i dag? Det skall vi försöka belysa i denna artikel.

Undret i Chaffe-Jila

I dagens Etiopien sker många under. Man berättar om det, man tror på det och förväntar, att Gud ska göra stora under. Under ett veckoslut i mars fick jag tillfälle att besöka en av de lutherska församlingarna i låglandet, den i Chaffe-Jila. Namnet sa mig ingenting, men det var sagt… Läs hela artikeln »

Tankar på en lantlig kyrkogård

Det är en tidig morgon i april. Jag har varit på morgonmässa i Vittsjö kyrka, min hembygds kyrka. Där konfirmerades jag en gång för mer än 50 år sedan. Jag vandrar lite på måfå över kyrkogårdens krattade gångar.

Recensioner

VÄCKELSE OCH VÄXTVERK I ETIOPIEN av Agne Nordlander. EFS-förlaget. 214 sid. Precis som boktiteln anger, levandegörs den oerhört dynamiska evangeliska väckelsen i dagens Etiopien – ett av de stora undren i vår tid – samt den evangelisk-lutherska Mekane Yesus-kyrkans historiska utmaning att på ett vist och smidigt sätt ”hantera” och… Läs hela artikeln »

Väckelseförkunnelsen i vårt land får inte tystna!

Jesu ankomst är säkert mycket nära. Hans beskrivning av de tecken som förebådar den stämmer in på det som händer omkring oss och i hela världen. Läser vi Matt. 24 ser vi det. ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd på hungersnöd… Läs hela artikeln »