En tidning till liv

Till Liv är en månadstidning som vill hjälpa sina läsare att lära känna Jesus Kristus och att växa i sin tro på honom. Du kan få den hem med posten för att läsa i lugn och ro eller som pdf eller taltidning.

Till Liv vänder sig till åldersgruppen 20 år och uppåt. Den ges ut av missionsorganisationen ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Mycket av det som står i Till Liv är sådant som ELM velat betona genom hela sin historia och som fått bära rörelsen. Att Bibeln ger en sann och tillförlitlig uppenbarelse av Gud och att evangeliet om Jesus erbjuder räddning för hela världen är två kärnpunkter som tidningen försvarar och utvecklar. Men Till Liv erbjuder också vägledning genom själavårdsartiklar, bibelundervisning, samtidsanalys, vittnesbörd, aktuella intervjuer, reportage och reflektioner. Välkommen att läsa vår tidning!

Mattias Lindström, redaktör för Till Liv

Till Liv vill genom undervisning

  • visa på Bibelns trovärdighet och förmåga att ge svar
  • ge fördjupad kunskap om Bibeln och den kristna tron
  • leda människor till fördjupad tro på Jesus

Till Liv vill genom reportage och personliga vittnesbörd

  • skildra ELMs verksamhet i Sverige
  • skildra ELMs missionsarbete utomlands
  • ge frimodighet att sprida evangelium om Jesus Kristus, världens Frälsare
  • låta människor få berätta om vad det innebär att följa Jesus

Till Liv vill genom utblickar i vår samtid

  • analysera det som händer i svensk kristenhet och i vårt samhälle
  • ställa det i relation till Bibelns undervisning och ge vägledning
  • Till Liv ger även ut fördjupningsbilagan Begrunda

Begrunda – går på djupet

Ordet begrunda är inte så vanligt i dagligt tal. Innebörden av ordet är ändå bekant för de flesta. Vår önskan är att Begrunda skall tjäna som en sorts tankens matsmältning eller idisslande.
Kanske Begrunda låter gammaldags, mossigt och passé? Visst, idag är det det uppdaterade och uppgraderade som gäller. Vad kan man annat förvänta sig av en tid som kännetecknas av effektivitetshets, ytlighet och förkärlek för omedelbar driftstillfredsställelse? Vilket utrymme för eftertanke erbjuds den dubbelarbetande kvinnan och hennes höghastighetsman? Eller för den delen deras aktivitetsridna barn? Men är det då inte det bristande utrymmet för reflektion som är problemet? Den som en ljum sommarkväll står på klipporna, och ut över havet ser solen gå ned vid horisonten, kan uppleva skönhet. Stillheten vid vattnet kan också stämma till eftertanke och andakt. Intrycket av Skaparens närhet, ja till och med ofrånkomlighet, kan för en människa med ett mått av öppenhet och begrundan bli helt påtagligt. Skapelsens skönhet kan så generera tro och en mognare livsinställning.

Vi tänker att Begrunda på ett sådant sätt skall tjäna som katalysator och stimulans för att kunskapen om Gud skall ges förutsättningar att fördjupas i en människas liv och för att tron och förtröstan på Herren skall bli mer oreserverad och helhjärtad. Begrunda skall ge impulser till ett heligt liv i Kristus och Hans efterföljd.
Det må vara sant att den mänskliga förmågan pressas hårt av yttre krav och förväntningar. Men för den kreative kristne finns det alltid verkliga – om än kanske små – möjligheter att välja Guds väg. Det fördolda livet i Kristus kan tveklöst levas också i rymdåldern. Det är kanske inte lättare än på stenåldern eller 1800-talet i alla avseenden. Men det går.

Begrunda erbjuder ett rum för reträtt, inre kraftsamling och kreativitet. Vi rekommenderar oreserverat Guds Ord och begrundan.

(Begrunda är en fördjupningsbilaga till Till Liv – evangelisk-luthersk missionstidning och utkom med första numret 2000.)

Peter Henrysson, redaktör för Begrunda