Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Redaktören har ordet • januari 2023

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16.)

Redaktören har ordet • december 2022

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen. (Gal 4:4)

Redaktören har ordet • november 2022

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. (Joh 1:9)

Faderskap – bara för män

Gud ger människor olika kallelser. Att vara pappa är en kallelse grundad i skapelsen. Rätt förstådd kan den skänka insikter om vem Gud är, skriver Folke T. Olofsson, pensionerad präst i Svenska Kyrkan.

Redaktören har ordet • oktober 2022

Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. (Ps. 103.13)

Hur ska Gud finna nåd inför mig?

Är det Gud eller människan som sitter på tronen? I västerlandet har frågan inte längre ett självklart svar.

Redaktören har ordet • september 2022

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16)

Redaktören har ordet • augusti 2022

”Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar.” (Lova Herren 617:7)

Frihetens magnetism

Kampen mot förtryck och för frihet kommer alltid att fascinera och dra människor till sig.

Putin och patriarken

Efter Rysslands invasion av Ukraina undrar många: Hur kan den rysk-ortodoxa kyrkan stödja president Putin och kriget? Varför är man så undfallande gentemot makten?

Redaktören har ordet • juni / juli 2022

Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. (Ps. 8:2)

Helighetens väg

Vad händer på insidan när en människa i tro lyssnar på Guds ord? Mer än man anar, visar det sig …