Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Redaktören har ordet • maj 2022

Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar! (Apg. 2:11)

Dina foton i Till Livs almanacka?

Vill du bidra med bilder till 2023 års almanacka? Välkommen att skicka in dina foton senast den 6 juni 2022.

Alla vill till himlen men ingen vill dö

Den uppståndne Jesus kommer tillbaka som domare på den sista dagen, en dag som både skrämmer och lockar. Vad ska man förvänta sig och hur kan man förbereda sig?

Redaktören har ordet • april 2022

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. (1 Kor. 15:20)

Helighet – vad är det?

Israels Gud är helig, sägs det på många ställen i Bibeln. Men vad är helighet? Tål vi människor Guds helighet?

Redaktören har ordet • mars 2022

Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. (Rom. 15:16)

Redaktören har ordet • februari 2022

Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. (Ps. 24:1)

Redaktören har ordet • januari 2022

”Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär.” (Lova Herren 111:1)

Augustus skattskrivning – försvunnen och återfunnen

Den kristna tron är ingen myt, den grundar sig i historiska händelser. Därför är det viktigt att undersöka hur evangeliets berättelser stämmer överens med andra antika källor. Är evangeliets författare trovärdiga i historiska detaljer?

Redaktören har ordet • december 2021

Med Andens svärd han strider, och segrar när han lider. (Lova Herren 64:4)

Redaktören har ordet • november 2021

Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? (Luk. 15:8)

Ett arv med kulturell sprängkraft

Kristendomen genomsyrade den västerländska kulturen och förändrade den i grunden – människans värde upphöjdes, äktenskapssynen ändrades, och livet blev något heligt.