Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Redaktören har ordet • september 2023

Säger leran till den som formar den: ”Vad gör du?” Säger ditt verk: ”Han har inga händer?” (Jes. 45:9)

Störst är den som tjänar

När vi tjänar andra är vi Jesu ”händer och fötter” på jorden. Det sker både spontant och organiserat.

Men grannarna då?!

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Ska minskningen fortsätta?

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Trygghet kan knappast vara vårt mål

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Redaktören har ordet • augusti 2023

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. (Luk. 16:13)

Redaktören har ordet • juni/juli 2023

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! (Matt. 28:18–20)

Redaktören har ordet • maj 2023

Men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. (1 Kor. 1:23)

Dina foton i Till Livs almanacka?

Varje år ges Till Livs almanacka ut med fina fotografier och gott om plats att skriva på. Kyrkoårets texter och teman finns med för varje söndag. Vill du bidra med bilder till 2024 års almanacka?

Redaktören har ordet • april 2023

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. (1 Pet. 1:3)

Förföljelsen mot de kristna i världen ökar

När man får lida för sin tro i Sverige, kan det innebära att folk tittar snett på en eller skämtar lite på ens bekostnad. Vad kan det innebära i andra länder? Till Liv ringde upp Open Doors Andreas Eklund för att få veta hur de jobbar och hur läget är i världen för våra trossyskon.

Vad får tron kosta?

Mats-Jan Söderberg, missions­föreståndare för Folk & Språk, berättar hur han kom till tro som 20-åring, och hur det kastade om hans liv.