Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Redaktören har ordet • februari 2024

För jag är Herren din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. (Jes. 43:3)

Redaktören har ordet • januari 2024

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig … (Joh. 5:39)

Redaktören har ordet • december 2023

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. (1 Tim. 1:12)

Redaktören har ordet • november 2023

Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet … (Luk. 4:18)

Redaktören har ordet • oktober 2023

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. (Gal. 3:26)

Viktiga perspektiv på samkönade relationer

Mjuk i sättet – hård i saken. Den anglikanske prästen Sam Allberry upplever samkönad attraktion men lyfter ändå fram Bibelns undervisning att sexuell intimitet är reserverad för äktenskapet mellan man och kvinna. Hans resonerande sätt att göra det på har tagits väl emot i Sverige.

Hur förenar man kärlek och övertygelse?

Hur behåller man en god relation till en familjemedlem som tagit avstånd från en klassisk kristen syn på sexualitet och äktenskap? Till Liv ställde frågan till Ray Baker, teologie doktor och apologet vid Apologia – Centrum för kristen apologetik.

Nej, en ny syn på sexualitet och äktenskap är inget alternativ

Flera kristna församlingar och kyrkor tillåter och bekräftar både samboskap och samkönade relationer. Därmed ställer man sig utanför Guds tanke om äktenskapet.

Redaktören har ordet • september 2023

Säger leran till den som formar den: ”Vad gör du?” Säger ditt verk: ”Han har inga händer?” (Jes. 45:9)

Störst är den som tjänar

När vi tjänar andra är vi Jesu ”händer och fötter” på jorden. Det sker både spontant och organiserat.

Men grannarna då?!

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Ska minskningen fortsätta?

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.