Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Vad får tron kosta?

Mats-Jan Söderberg, missions­föreståndare för Folk & Språk, berättar hur han kom till tro som 20-åring, och hur det kastade om hans liv.

Redaktören har ordet • mars 2023

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. (Matt. 5:11)

Mission bland muslimer – hur då?

Mission bland muslimer i Sverige är angeläget. Men hur gör man? Till Liv ringde upp Omid Pasbakhsh och fick god vägledning.

Redaktören har ordet • februari 2023

Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. (Joh. 4:22)

Driven av sin upptäckt

Pastor José Córdova undervisar och predikar med målet att andra ska göra samma upptäckt som han själv gjorde. Samtidigt drivs han av en hunger att själv lära mer …

Frågan som väcker storm

Debatten om HBTQ har antagit proportioner av ”hela havet stormar” i svensk kristenhet. Till Liv bad Stefan Swärd beskriva debattens bakgrund och hur man har hanterat frågan i EFK.

Kan Bibeln tolkas hur som helst?

Vi känner igen situationen. Två kristna har läst Bibeln men när de samtalar kan de inte komma överens om vad den säger. Betyder det att det är något fel på Bibeln? Är alla tolkningar lika bra?

Ett livsverk!

I min tjänst har jag jobbat nationellt med bibelfrågor i snart 15 år. Jag har utbildat bibeläventyrsinstruktörer, inspirerat församlingar och hjälpt enskilda att komma i gång med eller fördjupas i sin bibelläsning. I allt detta har jag alltid haft ett stort behov av att fylla på min egen kunskap och… Läs hela artikeln »

Redaktören har ordet • januari 2023

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16.)

Redaktören har ordet • december 2022

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen. (Gal 4:4)

Redaktören har ordet • november 2022

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. (Joh 1:9)

Faderskap – bara för män

Gud ger människor olika kallelser. Att vara pappa är en kallelse grundad i skapelsen. Rätt förstådd kan den skänka insikter om vem Gud är, skriver Folke T. Olofsson, pensionerad präst i Svenska Kyrkan.