Prova på Till Liv och Begrunda
Läs Begrunda

Senaste artiklar

Redaktören har ordet • augusti 2021

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. (2 Mos. 20:12)

Underbart skapad?

Gud insatte människan till att ta hand om skapelsen och det innebär att man också tar hand om sin egen kropp. För vissa är det dock förknippat med mycket kamp. Sara Engström berättar här om en strid hon nästan förlorade.

Redaktören har ordet • juni 2021

Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. (1 Mos. 1:28)

Hur det svenska folket väcktes, helgades – och avföll

Svenska flaggan rymmer ett kors och fortfarande kan man se vackra kyrkobyggnader runtom i Sverige, vilka vittnar om hur det svenska folket under tusen år räknades som ett kristet folk. Men sekulariseringen har i dag nått både folket och kyrkan, och framtiden är oviss. Hur blev Sverige kristet, och hur har avkristnandet sett ut i folk och kyrka?

Redaktören har ordet • maj 2021

Har jag varit en öken för Israel eller ett land av mörker? Varför säger mitt folk: ”Vi är fria, vi kommer inte mer till dig?” (Jer. 2:31)

Dina bilder i Till Livs almanacka?

Varje år ges Till Livs almanacka ut med fina fotografier och gott om plats att skriva på. Även kyrkoårets texter och teman finns med för varje söndag. Vill du bidra med bilder till 2022 års almanacka?

Redaktören har ordet • april 2021

Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. (Mark. 16:15–16)

Redaktören har ordet • mars 2021

Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. (Upp. 19:13)

Redaktören har ordet • februari 2021

Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. (Luk. 8:14)

Redaktören har ordet • janauri 2021

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Joh. 6:63)

Redaktören har ordet • december 2020

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. (1 Joh. 1:3)

Redaktören har ordet • november 2020

Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör! (Ps. 103:1–2)