Redaktören har ordet • oktober 2023

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. (Gal. 3:26)

Innehåll • oktober 2023

 • Min tid i din händer, Susanna Birgersson
 • Missionsledaren • En tom tro?, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Hemmet – en växtplats för tron, Henrik Åström
 • Till Liv-panelen
 • När barnen lämnar tron, Frederik Berggren Smidt
 • Det största privilegiet – om att vara Guds barn, enligt Första Johannesbrevet, Jens Wallin
 • I fokus • Nye föreståndaren har fullt upp, intervju med Torgny Yngvesson
 • Herren är min herde – men vad är det?, Johannes Heule
 • Bokrecension • Ett verktyg i formandet av en kristen världsbild, Rhoda och Samuel Petersson
 • Goda samtal är vägen till barnens hjärtan, intervju med Merci och Isabel Gomez
 • Bland leriga potatissäckar – om Carl Olof Rosenius och stadsmissionen, Lars Olov Sjöström
 • På fältet • Praise the Lord Amen!, Vilma Grimberg, Filippa Johansson och Simona Niklasson
 • Carl Olof Rosenius uppmärksammas i centrala Stockholm, Sonia Lunnergård

Tänk dig att du skulle skriva ett ”personligt brev”. Inte ett sådant som man skriver inför en anställningsansökan utan ett som beskriver vem du verkligen är, ”på riktigt”, som barnen säger. Vad skulle du skriva då? Skulle du beskriva var du bor, din släkt och familj och ditt ursprung? Skulle du ta upp din humor, dina fritidsintressen och dina aktieaffärer? Eller kanske dina karaktärsdrag, dina styrkor och svagheter?

Vad som kommer med varierar såklart beroende på personen. Men en sak kan omöjligen utelämnas för en kristen – att jag får vara Guds barn. Att universums Herre har gjort det möjligt för mig att ”vara hans och leva under honom i hans rike”, som katekesen säger det. Jesus, Guds Son, friköpte oss och gav oss söners rätt. Vi tillhör honom, och får kalla honom ”Pappa”, ”Fader”. ”Guds barn jag är! Vilken underbar ro och glädje!” Tanken svindlar.

Detta gäller det lilla barnet som bärs fram i dopet. Men det gäller också de vuxna – Guds söner och döttrar förblir vi livet ut. Det är vår djupaste identitet.

Barnaskapet hos Gud handlar om vår tillhörighet. Men det här numret av Till Liv tar också upp kampen om de små – barnen – och vårt uppdrag att ge tron och barnaskapet vidare till dem. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Mohamed Awwam