Kategori: Oktober 2023

Redaktören har ordet • oktober 2023

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. (Gal. 3:26)