Redaktören har ordet • december 2023

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. (1 Tim. 1:12)

Innehåll • december 2023

  • Sådan förälder, sådant barn …, Oskar Wikdahl
  • Missionsledaren • Ett år i backspegeln, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Familj på flykt, Erik J Andersson
  • Till nästa generation, red.
  • Till Liv-panelen
  • Låt barnen komma till mig, Kristin Ragnarsdottir
  • Förväntningar inför 2024, Karin Lyckander
  • Både helig och barmhärtig – samtal om kyrkans hållning till samkönade relationer, Sune Jäderberg
  • Mer än ett plus i kanten, Agnes Einarsson

Dags att vända blad och gå vidare. Under fyra och ett halvt har jag haft förmånen att arbeta som redaktör för Till Liv. Det har varit ett omväxlande arbete där jag har haft goda kollegor, träffat härliga människor och lärt mig mycket om både tro och språk. Så har det varit, möjligen med undantag för covidtiden, där mötena blev få och de ensamma timmarna framför datorn lite för många.

ELM fungerar på många sätt som en plantskola där unga och gamla gemensamt får arbeta för evangeliets utbredning. Det är verkligen en plats att växa på. Det är delvis just så jag har upplevt tiden som redaktör – som ett förtroende och en plats att växa på. I bästa fall har jag också fått bidra med ett och annat.

Under hösten har kursen Rustad hållits för att ge ELMare redskap att sprida evan­geliet till människor utanför rörelsen. Det är verkligen viktigt och angeläget! Ännu viktigare är dock det självklara (?): att ge evan­geliet vidare till nästa generation. Och detta fungerar just nu sällsynt dåligt i Sverige! Det sägs att mer än 50 procent av dem som växer upp i svensk kristenhet lämnar tron i vuxen ålder. Det kan inga kurser, inkluderingsansträngningar eller evangelisationssatsningar i världen kompensera för! Evangeliet måste lämnas vidare till våra barn och ungdomar, det självklara får inte sättas på undantag. Därför handlar det sista numret jag får sätta ihop om just detta, att ge tron vidare ”till nästa generation”.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Klara Kulikova