Redaktören har ordet • januari 2024

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig … (Joh. 5:39)

Innehåll • januari 2024

  • Med världens starkaste i ryggen, intervju med Andreas Källström
  • Missionsledaren • Våga frimodigt!, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Nåd och tjänst, Lars-Göran Brandt
  • Till Liv-panelen
  • Vad säger Bibeln till mig?, Leif Eriksson
  • Muslimernas Koran och de kristnas Bibel, Omid Pasbakhsh
  • Från Eden till Jerusalem, Daniel Johansson
  • Mitt i ett onått folk, Mattias Lindström
  • Från lästrött till läsare – hur får vi den unga generationen att läsa Bibeln?, Sofia Ödman
  • Ledarskap i Jesu efterföljd, Daniel Ringdahl

Så har ännu ett år gått och ett nytt har tagit sin början. Det här året medför även en ny start för tidningen sedan Mattias Lindström slutade som redaktör vid årsskiftet. ELM söker hans efterträdare och till dess tjänsten är tillsatt kommer arbetet fortsättas av redaktionsrådet, under ledning av undertecknad.

Årets första nummer handlar om Bibeln som ett ord från Gud. Bibeln är, å ena sidan, litteratur som all annan – å andra sidan tror vi att Bibeln har en annan inspiration och en annan avsändare än bara den mänskliga, vilket gör Bibeln olik all annan litteratur.

I årets första nummer ges olika insikter om vad Bibelns annorlunda ursprung ger för konsekvenser för den som vill vara kristen. Andreas Källström berättar om hur han lärde känna Jesus genom bibelordet, och Omid Pasbakhsh förklarar hur muslimers och kristnas olika skriftsyn ger upphov till helt olika reaktioner på kränkningar av de religiösa urkunderna.

Därtill fördjupar vi oss i hur bibelläsningen kan bli personlig och hur vi kan ge Bibeln vidare till den uppväxande generationen. Stefan och Ammi berättar om tiden som utsända för ELM till Främre Asien, och själv drömmer jag om att våra gemenskaper förökar sig på nya platser.

Läs och begrunda. Samtala om det du läser och hör gärna av dig med synpunkter. Tolle lege – tag upp och läs!

Daniel Ringdahl, stf redaktör
daniel.ringdahl@elmbv.se

Foto: Sixteen Miles Out (Unsplash)