Redaktören har ordet • februari 2024

För jag är Herren din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. (Jes. 43:3)

Innehåll • februari 2024

 • Tal vid Förintelsens minnesdag, Jacob Rudenstrand
 • Ord till liv • Vem är jag?, Erik J Andersson
 • AI – ett steg framåt för mänskligheten?, Stefan Lindholm
 • Missionsledaren • Vem är din tröst?, Daniel Ringdahl
 • Värd att älska?, Benedikte Nilsson
 • Värdefull eller värdelös?, Torbjörn Johansson
 • Evangeliet i en magisk värld, Roar Steffensen
 • Kultursidan • 15 frågor att ta med när man tittar på film, Anna Swahn och Maria Ringdahl
 • Till Liv-panelen
 • En grundlös värdegrund?, Per Landgren
 • På fältet • Tankeställare från volontärslivet, Maria Apel
 • Gröngölingar på resa från vitklädd till rödfärgad mark!, Johannes Heule

Det finns väl få principer som människor i västvärlden är mer enade kring än den om alla människors lika värde. Eller, kanske ska jag säga att man i teorin är enad kring principen, för så snart den ska omsättas i praktisk handling blir vi väldigt snart ovänner. Och kanske är det inte så konstigt, för saken rör ju det mest grundläggande vi har – livet.

I det här numret berör vi olika aspekter av den kristna människosynen, och vi börjar i Israel, med att publicera Jacob Rudenstrands tal vid en manifestation på Förintelsens minnesdag. Man får givetvis ha starka synpunkter på vad som sker i Mellanöstern just nu, men det är ovärdigt att judar känner sig nödgade att lämna Sverige. Människors lika värde gäller såväl juden som muslimen, den kristne som ateisten, och en kristen har goda skäl att påpeka detta.

Ibland hör man människor invända mot kristen tro att människosynen är så mörk och att det skulle vara till skada för idén om människors lika värde. Men, som Torbjörn Johansson förklarar, går Bibelns radikala beskrivning av människans synd hand i hand med en radikal beskrivning av Guds kärlek till syndaren.

I andra artiklar i månadens nummer tar vi upp teknikutvecklingen, med särskilt fokus på artificiell intelligens, samt den inflation i värdegrundsdokument som har kommit på senare år. Vi ges även inblick i en volontärs vardag i Peru, Benedikte Nilsson skriver om hur vi bör se på oss själva, och vi får glimtar från de övriga missionsländerna. God läsning!

Daniel Ringdahl
daniel.ringdahl@tillliv.se

Foto: Antony Sec