Redaktören har ordet • april 2024

Skynda, Guds menighet, Herren dig sänder ut till ett folk som ej känner Guds fred. Kallet, som Herren ger, eld i hjärtat tänder. Skynda, gå ut, förrän sol går ned! (Lova Herren 595)

Innehåll • april 2024

  • Guds väg till mig, intervju med Gabriel Stråhlman
  • Ord till liv • Han har älskat först, Daniel Karlsson
  • Till Liv-panelen
  • Missionsledaren • Han som övervinner missmodet, Johannes Heule
  • Missionsland: Sverige, Martin Alexandersson
  • Visioner som bär frukt, intervju med Harald Masvie Hovland
  • Jesu ambassadör – där jag bor, Sverre Bøe
  • Guds väg till mig, intervju med Pauline Cassel-Ericsson
  • På fältet • Ställa frågor eller ge svar?, Rakel Smetana
  • Kultursidan • Ett redskap för Gud, intervju med Josefin de Gregorio

Det är väl ganska få, numera, som skakas om av att Sverige kallas för ett missionsland. Så har vi beskrivit vårt hemland ganska länge nu, men när jag har arbetat med det här numret har jag slagits av tanken: ”Har vi tagit till oss vad det betyder?”

I sin lägesbeskrivning av Sverige ger Martin Alexandersson ganska alarmerande siffror på antalet kristna i Sverige och menar att det finns färre kristna i sydöstra Skåne än i Libyen. Hur kommer det sig att vi, mot den bakgrunden, inte ”invaderar” södra Skåne med missionärer eller, från motsatt synvinkel, inte blir så bekymrade över någons andliga välbefinnande om de säger att de ska flytta till Sveriges sydkust?

Gud söker uppenbarligen svenskar på ett sätt jag inte har upplevt hittills under mina fyrtio levnadsår. Bara i Roseniuskyrkan, ELM Stockholm, har vi tagit emot flera unga vuxna som har blivit kristna i vuxen ålder genom att läsa Bibeln eller titta på YouTube. Du möter två av dem i det här numret.

Vi möter även Harald Masvie Hovland som är pastor i Oslo. Han drabbades av visionen om en nyplantering för cirka tio år sedan, och för fem år sedan grundade han Vitalkirken. Idag har den planteringen redan gett upphov till en (1) ny församling och de är på väg att plantera en tredje.

Gud, tänd din eld i oss så att vi frimodigt går dit du leder oss!

Daniel Ringdahl, stf redaktör
daniel.ringdahl@elmbv.se

Foto: Elianna Gill