Ett glädjebudskap

För att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker (Jes. 42:7).

Det finns en anledning till att Jesus kom till vår jord, och det är för att kunna friköpa sitt folk ur fångenskapen. Detta är ett mäktigt budskap, ett budskap som Herren har förkunnat allt­sedan världens början. Gud själv griper in i vårt mörker och elände: Jag kommer själv och frälsar er (Jes. 35:4); Från döds­rikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem (Hos. 13:14). Det banas en väg, en vandringsled, en helig väg. Ingen oren ska färdas på den vägen – men vägen är till för just dem (Jes. 35:8). Människan får lära känna en ny väg, ett nytt rike och ett nytt liv.

Det är slående hur många gånger i min vardag Guds vishet blir en dårskap, när mina egna och världens tankar får fylla mig. Men Kristi rike är inte av denna världen och har aldrig sett mycket ut för denna världen. Vår konung kom till oss som ett litet och hjälplöst barn. Han upprättade inte ett synligt rike här på jorden; han drog inte fram med med krig och svärd. Han blev inte stor och mäktig i människors ögon, utan dömdes till slut till döden på ett kors! Det är mot allt mänskligt förnuft – men det är Guds vishet!

Rosenius säger följande om Kristi rike: ”Detta rike skyddar inte mot världens förakt, inte mot förtryck av människor, inte mot kors och lidande, inte ens mot frestelser och anfall av synden och satan. Men det skyddar mot Guds vrede och den eviga döden. Det befriar från syndens straff och herravälde. Det frälser från djävulens hela regering och makt. Det bevarar från helvetet och den eviga döden.” Jesus är den ende som kan befria, beskydda och bevara oss.

Kan du höra änglarnas budskap den första julen – i dag har en Frälsare blivit född åt er – ljuda in i ditt liv? Han är verkligen din Frälsare, hur ringa och oansenlig han än ser ut i världens ögon. Men han är också en frälsare för alla dem som du och jag har omkring oss, ja, för alla människor ut över vår jord. Detta är ett verkligen ett glädjebudskap, ett glädjebudskap som ska förkunnas för alla. Det mörker som omgav folket då, omger människor som lever utan Gud i dag. Jesus kom med frälsning till ett folk som vandrade borta från Gud och han kommer till oss även i dag. Han säger: Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd (Joh. 10:10).

Eva Heikki

Sjuksköterska, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan