Etikett: Från fäderna

Från fäderna

Evangelium talar inte alls om gärningar, påbjudna i Guds lag eller av människor, utan predikar och undervisar endast om den obegripliga och outsägliga Guds barmhärtighet och kärlek som han bevisat oss ovärdiga och fördömda syndare. Då den milde och barmhärtige Fadern såg oss så nedtyngda och så fast kvarhållna under… Läs hela artikeln »

Från fäderna

INFÖR GULDKALVEN Tro nu aldrig, att israeliterna vid Sinai tänkte förneka Herrens under eller övergiva honom, när de ville ha en gud, som de kunde se. Hur en gud ser ut, visste de mycket väl: hos hedningarna hade de sett gudar i hundratal. Hur skulle de kunnat inse, att de… Läs hela artikeln »

Från Fäderna

”Det finns en fromhet, som inte vill lämna tyglarna ifrån sig, utan till varje pris vill hålla kvar sin rätt att själv få avgöra hurdan Gud rimligtvis får vara. Den har en instinktiv motvilja mot uppenbarelsen av Gud i Ordet, mot den Gud, som kommer till oss i nådens medel,… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Att bedja i Jesu namn betyder i allmänhet och egentligen att bedja på grund av Jesu medlareförtjänst, att i bönen troende åberopa medlaren… Då Jesus uppmanar sina lärjungar att bedja i hans namn, tillerkänner han dem all sin förtjänst och värdighet. Han kläder dem i sin översteprästerliga prydnad och ger… Läs hela artikeln »

Från fäderna

”Vidare lära de /våra kyrkor/, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död… Läs hela artikeln »

Från Fäderna

Under påskhögtiden skall man offentligen prisa, förkunna och bekänna de outsägliga under som Gud har gjort för oss genom Kristus. För vi var fördömda i synden, förlorade i döden och fångna under djävulen. Därifrån har Kristus frälst oss genom sitt blod och sin död och fört oss från synden till… Läs hela artikeln »

Från fäderna

”Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom aggärningar utan genom tro på Jesus Kristus.” Gal. 2:16. Uttrycket ”laggärningar” skall förstås i vidaste bemärkelse, och det ligger stor vikt vid det. Detta säger jag för deras skull som med dåraktiga och gudlösa utläggningar, som de inte ens själva förstår, fördunklar… Läs hela artikeln »