Etikett: Kyrka

Bild på människor som röstar i ett val.

Partipolitisk kyrka – finns det något alternativ?

I Svenska kyrkan har politiska partier stort inflytande i frågor som rör tro och teologi. Här beskriver Jan-Anders Ekelund, tidigare ledamot av kyrkomötet, hur detta valsystem växte fram och manar till fortsatt kamp för ett mer lokalt och helt opolitiskt valsystem.

Kristi kyrka – de som tillhör Herren

Kyrkan är en unik och annorlunda gemenskap. Människor hör ihop med varandra, men inte på grund av samma ålder eller likartade intressen. Kyrkan består i en gemenskap kring Jesus. Från honom hämtar den liv, tröst och hopp och får sin uppgift.

Att välja väg – alternativa församlingsformer med anknytning till Bibeltrogna Vänner

På initiativ av den ryktbare Oskar Ahnfelt tog en del av väckelsens folk under 1860-talet steget att vid sidan av missionsföreningarna bilda nattvardsföreningar. En viktig orsak var att somliga präster inte gillade ”läsarna” och därför gick förbi dem vid nattvardsbordet. Fortfarande finns nattvardsföreningar bland annat i Hästveda, Osby och Markaryd… Läs hela artikeln »

För kristenheten – i tiden

Själva ordet kristenhet har kommit till oss från den medeltida mystiken. Johannes Tauler, som kom att betyda så mycket för Luther, använde det. Från honom tog Luther över det. Varför? Därför att själva ordet Kyrka på hans tid kommit att betyda hierarki. När man talade om vad Kyrkan ansåg, ville… Läs hela artikeln »

Vad handlar konflikten om – egentligen?

Massmedialt sett har prästvigningen i Göteborgs S:t Pauli den 18 januari varit en mycket stor händelse. Sedan den berömda dagen 1960, då de tre första kvinnliga prästerna vigdes (bl. a. Margit Sahlin), har nog ingen svensk prästvigning väckt så stor uppmärksamhet. Massmedia har skildrat de olika turerna mer eller mindre… Läs hela artikeln »

Ett brev från ato Milkias

Ato Milkias Petros är en av ledarna inom Lutherska kyrkan i Etiopien. Bl.a är han sedan ett antal år tillbaka dess kassör. Ato Milkias är också en av de drivande krafterna bakom det utåtriktade evangelisationsarbete i provinsen Arsi som utgår från huvudorten Asella.

Hand i hand med Gud och med varandra

24 augusti 1997. Missionärsinvigning i Göteborg. Olof och Sosso Göransson med barn är beredda att ge sig ut till Etiopien. Hanna Hjort, med flera års uppväxttid i detta land var med i kyrkan där invigningen hölls. Här följer hennes tankar från den dagen.

Vad händer?

Majoriteten av denna tidnings läsare tillhör (ännu) organisationen Svenska kyrkan. Den kan inte likställas med Kristi Kyrka i Sverige. Med smärta måste vi närmast konstatera, att organisationen Svenska kyrkan blivit Kristi Kyrkas fiende. Men det händer också mycket, som visar att Kristi Kyrka i Sverige ännu lever. Vi har också anledning att hålla fast vid vad Jesus en gång sade: ”Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag” (Joh. 5:17).

”Räkna med Gud!” Intervju med Christian Braw

–Att vara kristen i dag är att vara oliktänkande. Vi lever i något som liknar en invandrartillvaro. Människorna omkring oss har svårt att förstå det som vi helst vill tala om och våra värderingar skiljer sig i mycket från flertalets. Vi är främlingar, det är den ena sidan. Å andra sidan är vi av Gud satta just här med ett ansvar att älska och ta vara på detta folk och detta land. Båda sidorna måste vara med.
Så vill Christian Braw, teol. dr, präst och författare, beskriva de kristnas villkor i Sverige i dag.