Etikett: Predikan

Att lyssna eller recensera?

Bland allt vi lyssnar på i vår tid sticker predikan ut som helt unik. Dess uppgift är att skapa tro på Jesus. Därför ska vi inte lyssna till predikningar för att recensera dem. Bibeln uppmanar oss att ta emot ordet och ge det vårt hjärtas gensvar.

Själavård

Fråga: Jag har en fråga om: knäppta händer, böjda huvuden, slutna ögon i samband med bön till vår Herre, plus lite synpunkter och tankar runt våra predikningar i missionshusen. Varför ska vi i BV titta nedåt på oss själva eller mot jorden när vi ber? Varför knäpper vi våra händer?… Läs hela artikeln »

På villsam stig

Djupt inne i de vida skogarna i Norrlands inland låg för några decennier sen den lilla byn Granhult, som fanns med på BV-predikanters turlista.

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.

Bygemenskap omkring Guds ord

I kväll har jag varit med om något som jag gärna delar med mig av till Till Livs läsare.
Jag har varit på månadstur i Hannabad – en liten plats utanför Markaryd – hos Rune och Yvonne Giselsson.

Axel B. Svensson – en glädjebudbärare och en trogen väktare

Till Liv är en evangelisk-luthersk missionstidning. I tidigare nummer har vi dels kortfattat redogjort för våra rötter i kyrkohistorien, dels presenterat två betydande lärofäder – Martin Luther och Carl Olof Rosenius.

Nu avslutar vi serien med en artikel om en missionsledare som åtskilliga läsare har personliga minnen av – redaktör Axel B. Svensson (1879 – 1967).