Tagg: rättfärdiggörelse

Saxat och utblickar

Dragning till Rom? Att Kyrklig Samling anordnat en flera dagar omfattande konferens i Rom har säkert väckt en del undran. Skall detta tolkas som ett närmande till katolicismen? Att det bland de högkyrkliga finns en falang med dragning åt det hållet är fullt klart. Men så är långt ifrån fallet… Läs hela artikeln »

En tillräknad rättfärdighet för irreparabla syndare

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade människan till sin avbild, och synden fanns inte i världen. Det dröjde inte länge, förrän ”den gamle ormen” förledde Eva och Adam till att bryta mot Guds bud. Synden kom in i människosläktet, och alla Adams barn utan undantag är sedan… Läs hela artikeln »

En förvirrande gemensam deklaration

Professor John F. Johnsson, som disputerat i såväl systematisk teologi som filosofi, är president vid Missouri-synodens teologiska seminarium i St Louis, USA. Under ett antal år var han en av sex lutherska deltagare i den officiella katolsk-lutherska dialogen i sitt hemland. Han har nyligen gästat Församlingsfakulteten i Göteborg och där… Läs hela artikeln »

Tro och visshet

Där inget hopp fanns, där hoppades han (Abraham) ändå och trodde, och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt: Sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare därför att han såg, att hans kropp var förvissnad, hundraårig som han var, och att Saras moderliv var dött…

Saxat

Kyrkoherde Pekka Heikkinen deltog som ledamot i 1996 års kyrkomöte i Sigtuna. Han avslutar den första delen av sin rapport i Göteborgs Stifts-Tidning 34/96 med följande kommentar angående det olyckliga beslutet att anta den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. ”Som vanligt skulle detta ekumeniska framsteg celebreras med bön och psalmsång, ledda… Läs hela artikeln »

Vad är rättfärdighet?

”Återupptäckten av evangelium” – så har man kortfattat beskrivit Luthers mest väsentliga kyrkohistoriska insats. Artikeln om att människan rättfärdiggöres utan förskyllan för Kristi skull genom tron betecknas i Svenska kyrkans bekännelseskrifter som ”den förnämsta i hela den kristna läran”, den artikel med vilken allt står eller faller. ”Om denna artikel förblir förvanskad”, skriver Luther, ”så förblir också Kristi kyrka ren och härligt endräktig och utan allt sektväsen…”
Kan en evangelisk-luthersk kyrka tillsammans med den romersk-katolska skriva under en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen och samtidigt bevara den kristna trons huvudartikel oförvanskad? Frågan är alltför viktig för att förbigås med likgiltig tystnad. Den tas upp i följande artikel, som har varit införd som ett led i en debatt i en dagstidning.