Tagg: Luther

Luther – mörker eller ljus?

Göran Giselsson visar på ett personligt sätt värdet av Luther och den evangeliska-lutherska tron, som i mångas ögon är ett ok som 2000-talssvensken snarast bör skaka av sig.

Äkta Lutherpärlor

I månadens axplock låter vi Martin Luther komma till tals. Göran Giselsson i Markaryd har valt ut ett antal kortare stycken ur en i Finland år 1982 utgiven version av Luthers Skattkammare. Kristendomen fördömer dig inte för att du inte kan omfatta den så snabbt som du borde. Den tar… Läs hela artikeln »

Nåden konkretiserad

Goda själasörjare tillhör Guds gåvor. Han har i sin omsorg försett kyrkan med sådana i 2 000 år. De finns där till vår hjälp. Det är inte Herren Gud som behöver dem utan den kristne i världen. De får fungera som Herrens förlängda arm här på jorden. Han som har… Läs hela artikeln »

Det enkla folkets lärobok

Författaren till boken ”Hoppets bekännelse”, Ola Österbacka från Vasa i Finland, tidigare folkhögskolerektor och för närvarande verksam som lärare och konsult, har lovat att i en artikelserie i Till Liv aktualisera Doktor Martin Luthers Lilla katekes. Denna lärobok och bekännelseskrift förtjänar alltjämt ett flitigt studium, i synnerhet som vi lever i en tid som liknar den som Herren genom profeten Hosea beskriver med orden: ”Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap.” Efter denna inledande artikel, som ger en allmän bakgrund, följer i kommande nummer en genomgång av katekesens olika huvudstycken.

Axplock

”En kristen kan inte göra några eftergifter i någon trosartikel. Detta leder till svår kamp, och det är lätt gjort att kampen evigt förloras, om man inte av alla krafter håller sig vid det kära Ordet. Det går inte an att akta Guds ord så ringa som världen gör och… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Evangelium talar inte alls om gärningar, påbjudna i Guds lag eller av människor, utan predikar och undervisar endast om den obegripliga och outsägliga Guds barmhärtighet och kärlek som han bevisat oss ovärdiga och fördömda syndare. Då den milde och barmhärtige Fadern såg oss så nedtyngda och så fast kvarhållna under… Läs hela artikeln »

Luther – glädjens och frimodighetens teolog

I våras presenterade vi en artikel om de fyra evangelisk-lutherska organisationerna MBV:s, NSM:s, ELM:s och KUS:s historia. I höst följer tre artiklar om tre personer som haft stor betydelse för dessa organisationer. Vi börjar i detta nummer med Martin Luther. Luther – en man som påverkat kristenheten och är en del av vår historia.