Tagg: rättfärdighet

Kristus – min rättfärdighet

Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet… 1 Kor. 1:30.

Trådar & förebilder

Jesu Kristi förnedring och upphöjelse är så tydligt förebildad i Josefs historia att man måste anstränga sig för att inte här se tråden mellan GT och NT. Om denna personliga förebild och om det förebildande i de kläder av skinn som Gud gav Adam och hans hustru efter syndafallet undervisade Gustav Börjesson i förra numret. I månadens artikel tar han upp ytterligare två viktiga gammaltestamentliga förebilder.

Jesus skapar tro

”Det liv som jag alltjämt lever i köttet, det lever jag i tro, nämligen i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Skulle rättfärdigheten komma genom lagen, ja, då dog Kristus till ingen nytta” (Gal. 2: 20‒21). Bön:… Läs hela artikeln »

Anteckningar från Sommarbibelskola -97

Sommarbibelskola är toppen! Gör om det här! Ja, så lät det efter premiären på Fridhem förra sommaren. Därför planerades en uppföljare. Den 20–24 juli blev den verklighet – Sommarbibelskolan -97! Antal: 30–40. Sörlänningar: 25%. Ålder: 15–25. Lektioner/dag: 4. Huvudämne: Romarbrevet. Övriga ämnen: Apologetik, skapelse – evolution, kristendom – islam. Kvällsprogram: Nådegåvorna,… Läs hela artikeln »

Tro och visshet

Där inget hopp fanns, där hoppades han (Abraham) ändå och trodde, och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt: Sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare därför att han såg, att hans kropp var förvissnad, hundraårig som han var, och att Saras moderliv var dött…

Vad är rättfärdighet?

”Återupptäckten av evangelium” – så har man kortfattat beskrivit Luthers mest väsentliga kyrkohistoriska insats. Artikeln om att människan rättfärdiggöres utan förskyllan för Kristi skull genom tron betecknas i Svenska kyrkans bekännelseskrifter som ”den förnämsta i hela den kristna läran”, den artikel med vilken allt står eller faller. ”Om denna artikel förblir förvanskad”, skriver Luther, ”så förblir också Kristi kyrka ren och härligt endräktig och utan allt sektväsen…”
Kan en evangelisk-luthersk kyrka tillsammans med den romersk-katolska skriva under en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen och samtidigt bevara den kristna trons huvudartikel oförvanskad? Frågan är alltför viktig för att förbigås med likgiltig tystnad. Den tas upp i följande artikel, som har varit införd som ett led i en debatt i en dagstidning.