Tagg: Mission

När ras Tafari besökte Sverige

I mitten av 1920-talet gästade ras Tafari Sverige under en resa i Europa. Orsaken var uteslutande kärleken till de länder som sänt missionärer till Etiopien.

Ut ur bekvämlighets­zonen

Mission är besvärligt och kan få oss att känna oss fumliga och bristfulla. Det är också omodernt och rimmar illa med vår tids bilder av det goda livet. Ändå är mission Guds sätt att ge världen nytt liv. Vågar vi ställa oss till förfogande och göra oss beroende av honom som kan göra det till synes omöjliga?

Ett storslaget 150-årsfirande

2016 var det 150 år sedan de tre första svenska missionärerna gick i land i Massawa i Eritrea. Det blev startpunkten för den afrikamission som EFS och ELM har bedrivit allt sedan dess. Här får vi ta del av en rapport som docent Ezra Gebremedhin skrev under sitt besök i landet.

Tillväxt och missväxt i Etiopien

I ELMs samarbetskyrka i Etiopien händer det mycket just nu. Samtidigt som kyrkan växer och allt fl er människor kommer till tro är stora delar av befolkningen drabbade av missväxt på grund av torka. David Appell, präst i Sackeuskyrkan i Umeå, var i landet i juni och ger oss här några intryck.

Mission – när insidan blivit berörd

Vi har bett Timoteo, en av de unga medlemmarna i den lutherska kyrkan i Chiclayo, Peru, att reflektera över vad mission är. Han finner att Jesus i sin undervisning har fokus både inåt och utåt.

Fest och försoning i Sigowet

Livet i en församling kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Samtidigt finns det också mycket som känns igen. En missionär har mött några ledare i ett pastorat i Kenya som berättar om hur ett tålmodigt och ödmjukt arbete får bära frukt.

Hur är det i plugget?

Det har nu gått nästan två år sedan familjen Smetana kom till Peru som missionärer. Här får vi höra mer om hur det är för barnen att gå i skolan? Ida Gustafsson är volontär och följer dem på nära håll.   När familjen Smetana flyttade till Peru var Adam 14… Läs hela artikeln »

Besök i ett torkdrabbat Etiopien

Vi kör mil efter mil genom ett torrt och dammigt landskap. Då och då stannar vi till och samtalar med folket i byarna vi passerar. – Aldrig har jag varit med om en så svår torka, säger den gamle ledaren i en by. – Mina förfäder har berättat om en… Läs hela artikeln »

Gå ut och gör alla folk till lärjungar

Synen på vad mission innebär har förändrats i många sammanhang sista årtionden. Hur uppfattar ELM sitt uppdrag? Erik Andersson reflekterar över det i den fjärde delen i serien om rörelsens teologi.

Var med och rädda liv!

Sverige är ett land där nästan alla kan äta sig mätta och många till och med överkonsumera mat. Vi är ett folk som lider av sjukdomar som uppstår på grund av för mycket ätande. Så är det inte i Etiopien. Nu inleder ELM en nödhjälpsinsamling som kommer att rädda liv.