Tagg: Redaktören har ordet

Redaktören har ordet • augusti 2021

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. (2 Mos. 20:12)

Redaktören har ordet • juni 2021

Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. (1 Mos. 1:28)

Redaktören har ordet • maj 2021

Har jag varit en öken för Israel eller ett land av mörker? Varför säger mitt folk: ”Vi är fria, vi kommer inte mer till dig?” (Jer. 2:31)

Redaktören har ordet • april 2021

Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. (Mark. 16:15–16)

Redaktören har ordet • mars 2021

Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. (Upp. 19:13)

Redaktören har ordet • februari 2021

Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. (Luk. 8:14)

Redaktören har ordet • janauri 2021

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Joh. 6:63)

Redaktören har ordet • december 2020

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. (1 Joh. 1:3)

Redaktören har ordet • november 2020

Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör! (Ps. 103:1–2)

Redaktören har ordet • oktober 2020

Som herden räddar ur lejonets gap ett par benpipor eller en bit av ett öra, så ska Israels folk räddas. (Amos 3:12)