Etikett: Jesus

Vad betyder Jesus för dig?

Tron på Jesus är personlig. En kristen vandrar med Jesus genom livet, ber till honom och lär känna honom på olika sätt. Här berättar tre personer vem Jesus är för dem och vilken skillnad han får göra i deras liv.

Världens mest kände person – en presentation

Världens mest kände person har börjat bli lite av en doldis. Dags för en uppfräschning av minnet, med andra ord! Vem var han – Jesus från Nasaret?

Mysteriet Jesus – om trygg bibeltolkning

Forskaren Daniel Johansson har inriktat sig på frågor om Jesus identitet hos evangelisterna. Markus Hector har träffat honom för ett samtal om bibelforskning, bibeltro och om mysteriet Jesus – han som var Gud och bebis på en och samma gång.

Jesus ger mig livsmod

HAR DU MÖTT EN HAL MÄNNISKA NÅGON GÅNG, du vet en person som slingrar sig och alltid lyckas krångla sig ur alla anklagelser?

Kristus i GT

Om Kristus står det skrivet i alla Skrifterna, det har Jesus själv visat. Han möter oss i direkta utsagor och personliga förebilder. Några exempel på detta ska ges i ett par kommande artiklar.

Gå Sion din konung att möta!

Vem är det vi uppmanas att gå ut och möta?

Jesu sju ord på korset

Vid sju tillfällen under sina sex timmar på korset öppnade Jesus sin mun för att tala. De sju meningarna rymmer stort djup att stanna inför. Betydelsen av Jesu död träder fram. Själv utan synd dog han för syndare!

Jesu namn i våra liv

För ett antal år sen satt jag på läkarstationen och väntade på min tur. I tidningslådan fann jag en kristen publikation – vilken har jag glömt. Jag fastnade för en händelse återberättad av förkunnaren Frank Mangs. En av hans finska kolleger hade råkat ut för något besynnerligt. Minnet försvann plötsligt,… Läs hela artikeln »

Namnet Jesus

Det finns namn, som under vissa tider varit mycket kända. Vi som upplevt andra världskriget tänker kanske på Hitler, Mussolini och Stalin. Deras namn är förknippade med fruktansvärda händelser: krig, förföljelser, gaskamrar osv. Nu är de borta, döda.

Jesu under

Varför gjorde Jesus under? Vad har de för betydelse? Sker under än idag?