Tagg: Bön

Bed och ni ska få!

När vi möter människor för vilka bönen har blivit ett sätt att leva, blir vi nyfikna och Herren själv inspirerar oss till att själva börja. Ingrid och Arthur Einarsson har mött några. Följ med och möt dem du med!

En Gud som bryr sig

Bön kan vara ett rop från vårt innersta eller ett nära och förtroligt samtal med Gud. Karin Johansson berättar om hur hon fått praktisera bön genom livets olika skiftningar och vittnar om en Gud som vill bära oss över alla djup.

Kort & gott om bönen

Aldrig behöver kristna människor stå och hänga rådlösa och dådlösa. Kan de intet annat, så kan de be. K MUNK Bönen är en öppen dörr ända in i Guds himmel. F WISLÖFF Det är en stor välgärning av Gud, att han inte ger oss allt vad vi önskar oss. Då… Läs hela artikeln »

Hur blir man en bönens människa?

EN MÄNNISKA, som blivit rättfärdiggjord inför Gud och ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus, får nådens och bönens Ande (Sak. 12:10), så att hon börjar be till Gud. Bön är hjärtats samtal med Gud. Mitt hjärta tänker på ditt ord: ’Sök mitt ansikte.’ Ja, ditt ansikte, Herre, söker… Läs hela artikeln »

Bekymmer i bönen

”Jag har så svårt att samla mig när jag ska be. Än kommer det ena, än det andra in i mina tankar. Varför blir det så? Vad skall jag göra?” Vi känner igen frågorna. Låt oss ta dem en i sänder – och börja med orsaken. Vi kanske tänker att… Läs hela artikeln »

Fader Vår

Under de första århundradena var det bara de nydöpta som fick lära sig Fader Vår. Den bönen bad de tillsammans med kyrkan. Fader Vår hörde till de hemligheter som man fick undervisning om efter dopet.

Själavård

Fråga: Ibland får man höra att vi måste be mer, att vi är lata i bönen och att det är därför som det sker så lite av väckelser och bönhörelser m.m. Själv brottas jag en del med detta och undrar om Gud inte hör min bön, ifall jag inte ber… Läs hela artikeln »

Varför be i Jesu namn?

Efter terrordåden i USA anordnade man i Göteborgs domkyrka en ekumenisk förbönsgudstjänst. Judar, muslimer och kristna bad där tillsammans. Man menade sig be till samma Gud, bara på olika sätt. Detta synsätt är ett klart avsteg från Bibeln, och den kristna kyrkans bekännelse, som tydligt framhåller, att man bara kan… Läs hela artikeln »

Själavård

Fråga: Jag har en fråga om: knäppta händer, böjda huvuden, slutna ögon i samband med bön till vår Herre, plus lite synpunkter och tankar runt våra predikningar i missionshusen. Varför ska vi i BV titta nedåt på oss själva eller mot jorden när vi ber? Varför knäpper vi våra händer?… Läs hela artikeln »

Bönens arbete – om välsignelsen av bönekamp i vardagslivet

Herre, lär oss att be… Det var på denna lärjungarnas begäran som Jesus lärde dem bönen ”Fader vår” (Luk. 11:1– 4). De hade en gång varit tillsammans med Jesus på en plats, när han bad, och genom närvaron av bönens Ande märkt att det finns en utomordentlig kraft och nytta… Läs hela artikeln »