Redaktören har ordet • februari 2019

Hos Gud är min frälsning och min ära, i Gud är min starka klippa, min tillflykt. (Ps. 62:8)

Innehåll • februari 2019

  • Vilka utmaningar möter unga i dag?, Johannes Johansson
  • Ord till liv • Livet från sädens perspektiv, Samuel Bengtsson
  • Trons kraft, Magnus Hagström
  • Missionsfest med sikte på Peru, Emma Birgersson
  • Bokrecension • Debutroman med utgångspunkt i Kenyas etniska konflikter, Kristina Helgesson
  • Vad gör vi av vår ilska?, Mattias Engström
  • Hur man lyckas med andakten i hemmet – eller vad man kan lära av andra som inte heller lyckats så bra, Maria & Björn Ekström
  • Lag och evangelium i förkunnelsen, Fredrik Smetana
  • På en plats ytterst i havet – medarbetardag inom ELM-sfären, Stefan Nyholm
  • Årsskifte med tema mission, Linnea Bergström

I vår tid upplever många människor, kanske framför allt unga, ett krav på att lyckas, att ha framgång, att visa upp ett lika lyckat liv som andra på sociala medier – helt enkelt att vara lyckad! Vi får ta del av ett mycket intressant samtal mellan personer med stor erfarenhet av att möta ungdomar i kristna sammanhang. Skrämmande många ungdomar i vårt land har symptom på psykisk ohälsa trots större möjligheter än någonsin att ’lyckas’ i livet. Vi kan behöva hjälpa dem genom att lyfta kravet på att vara lycklig från deras axlar. Gud älskar varje människa oavsett hur lycklig eller lyckad hon är jämfört med andra!

Som kristen vill man gärna ha ett fungerande andaktsliv. Man önskar levande bön och regelbunden bibelläsning. Har man barn är målet att grundlägga en rutin för andakten i hemmet så att de själva finner glädje och trygghet i den och fortsätter på egen hand när de blir äldre. Detta kan bli ytterligare ett krav som man upplever bland alla andra för att få vardagen att gå ihop. Man ska också ’lyckas’ med andaktslivet. Det betyder inte att allt måste fungera perfekt hela tiden. Mitt i alla svårigheter och hinder kan målet vara att få andakten att bli av och finnas där som ett naturligt inslag i hemmet utifrån de egna förutsättningarna. I en personligt skriven artikel får vi ta del av hur det har fungerat för en familj under barnens uppväxt.

Detta är bara ett par nedslag i ett som vanligt fullmatat nummer. God läsning!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Warren Wong