Etikett: Oscar Ahnfelt

Sångaren Oscar Ahnfelt 200 år

I år är det 200 år sedan sångaren och lekmannapredikanten Oscar Ahnfelt föddes. Under flera årtionden på 1800-talet utövade han ett stort inflytande inom den nyevangeliska väckelsen, ur vilken ELM har sitt ursprung.