Färdigmissionerat?

Är det aktuellt med mission fortfarande? Mission har ju bedrivits i flera hundra år, är inte uppdraget snart slutfört?

Vi hör rapporter om att tusentals människor varje månad kommer till tro runt om i världen, men uppdraget är inte avslutat förrän evangelium har nått ut till ”alla folk och stammar och länder och språk” (Upp. 7:9). Det finns miljoner människor som ännu inte har hört att Jesus älskar dem. Vad ska vi göra åt det? Jo, vi ska fortsätta att sprida Guds ord ut i världen. Jesu uppmaning gäller fortfarande: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er” (Matt. 28:19). (– – –)

Självklart måste vi missionera i vårt eget land! Det finns inte någon motsättning mellan mission i vårt land och mission i den övriga världen. Det är ju varken för många som reser ut för att missionera i onådda folkgrupper eller för många som går ut på gator och torg och evangeliserar. Problemet är tyvärr att en stor del av oss kristna inte vill göra något alls! Allt är lika viktigt. Vare sig Gud kallar dig att missionera bland dina grannar eller sänder dig till ett annat land, kommer han att välsigna dig.

Men en stor skillnad måste vi trots allt känna till. I många folkgrupper kan människor leva hela sitt liv utan att en enda gång komma i kontakt med någon kristen eller besöka en kyrka därför att det helt enkelt inte finns någon. Vi måste ge dem chansen att få lära känna Kristus. Vi får inte sluta att sända missionärer till andra länder och folk.

I Svenska Missionsrådets statistik för 1997 kan vi läsa att på tio år har den svenska missionärskåren minskat från 1 672 till 927 personer. Enbart inom pingströrelsen har missionärerna minskat från 746 till 376 på tio år. Vi måste bryta den trenden och öka våra missionsinsatser!

Låt oss på allvar be Gud om råd hur vi ska kunna få in medel så att de som har kallelse att gå ut på ”fälten” kan få göra det. (– – –)

Guds ord måste ut till dem som ännu inte har hört!

Jack Fagerström i Wycliffe rapport 1/99

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan