Läkande nåd – två betraktelser ur en kommande bok

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Tit. 2:11–12.

”Köttet söker det som är emot Anden.” Det pågår en ständig kamp. Många är de kristna som har längtat efter förlossning för att världen frestat dem. Om och om igen har de ställt frågan: Hur ska jag bli en sann och levande kristen?

Guds ord ger svaret.

Du blir inte någon levande kristen genom nya beslut, inte heller genom upprepade försök till helhjärtad avgörelse. Det lyckas inte genom fromhetsövningar av skilda slag.

Nej, det finns bara en enda väg som leder fram, och det är nådens väg. Guds nåd fostrar kristna. Guds kärlek förmår vad ingenting annat kan uträtta. Det som Gud har gjort för dig får dig att leva ett liv som du aldrig skulle kunna leva i egen kraft.

Det vilar något oerhört ansträngt över en lag-kristen. Och skulle en lagträl än lyckas uppnå någon yttre seger, så blir hjärtat därav bara mera självupptaget och högmodigt. Under ytan frodas missunnsamhet, självcentrering och kärlekslöshet.

Det är något helt annat med en nåde-kristen. Nåden fostrar honom till att säga nej till det som Gud är emot. Det gör honom inte märkvärdig i egna ögon. Han vet ju att utan Gud är han ingenting. Därför prisar han Guds nåd. Den får fylla hela hans hjärta. Det är Guds nåd som får honom att handla annorlunda än han annars skulle ha gjort. Det är inte något han kan berömma sig av. Frukten beror ju inte på honom utan på Gud.

Har det förundrat dig att du inte tröttnar på att höra om Jesus? Hans gärning är livets bröd för dig. Det är Jesus som ställföreträdaren som är källan till allt gott i ditt liv.

Förbli därför i Guds nåd! Gläd dig över den och låt den genomtränga och värma ditt hjärta!

I Jesus Kristus äger vi förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för våra synder, så rikt som bara hans nåd kan skänka den. Ef. 1:6

Många kristna för en förtvivlad kamp för att bli lösta. De känner sig bundna och är förlamade till sinnet. De kan inte frigöra sig från andra människors åsikter och meningar. Synder i hjärta och tankar plågar dem ständigt. De upplever så lite av seger i sina liv.

De tror på Jesus men har inte upplevt nåden som en förlösande kraft. De tror inte att evangeliet är deras enda räddning och därför söker de hjälp på annat håll och – blir besvikna. För det är bara Kristi fullbordade verk som kan läka ett sjukt och plågat hjärta.

Guds ord förkunnar att du i Jesus är förlossad från allt det du känner dig bunden av. Du blir inte löst genom egna upplevelser och erfarenheter. Men du är förlossad genom hans blod.

Det kostade Gud oändligt mycket att förlossa dig. Han fick betala med sin älskade Sons liv. Därför vill han inte ge dig någon annan vila än den du får genom tron på Jesus. Ditt livs rikedom ska vara att du i honom äger full och hel förlossning mitt i din egen olycka och förtvivlan.

Vad du känner och tycker betyder ingenting i Guds ögon. Han räknar med Jesus och bara med honom. Det är din olycka att du inte räknar på samma sätt som Gud. Han längtar i sin nåd efter att få föra dig in i den rikedom som du har i Jesus. Den skulle du aldrig få uppleva, om Gud gjorde dig till en så vällyckad kristen som du skulle vilja vara. Gud vill att Jesus ska vara ditt allt, och det kan han bara bli om du själv är ett intet.

Gud vill att du i stället för att klaga ska glädja dig över hur rik du är i Jesus och hans gärning.

I stället för att längta efter förlossning bör du prisa Gud för att du redan är förlossad. Guds egen Son har köpt dig fri. I Guds ögon saknar du ingenting. Du har allt du behöver, för du har ju Jesus och med honom hela nådens rikedom.

Hans Erik Nissen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan