Etikett: Nåd

”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och… Läs hela artikeln »

”Min nåd är dig nog”

Citatet är hämtat från Paulus, 2 Kor 12:12. Det ger uttryck för en viktig erfarenhet för en kristen.

Läkande nåd – två betraktelser ur en kommande bok

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Tit. 2:11–12. ”Köttet söker det som är emot Anden.” Det pågår en ständig kamp. Många är… Läs hela artikeln »

Nåden räcker – för dig

Nåd är ett av de viktigaste och mest innehållsrika begreppen i den Heliga Skrift. Den beskrivs genom många exempel.   GUDS NÅD ÄR TILL FÖR SYNDARE Kung David hade syndat grovt mot Herren, 2 Sam. 11–12. Han hade bedrivit otukt med Urias hustru Bat- Seba och hänsynslöst sänt Uria i… Läs hela artikeln »

Guds nåd är som ett vattenfall

I Sverige finns det ganska många vattenfall. Men inte så stora som i vissa andra länder. I Boyoma-fallen i Afrika passerar 17 miljoner liter vatten i sekunden. Här tar vattnet aldrig slut. Det rinner i ofattbara mängder natt och dag, år efter år. Det är farligt att stå under ett… Läs hela artikeln »

En kamp på liv och död

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.

Axplock

Herren ger nåd och ära. Ps. 84:12. Både nåd och ära är rena gåvor av Gud. Herren ger nåd och ära. Nåden är sålunda fullkomligt oberoende av all mänsklig förtjänst, förskyllan eller värdighet. Och när nåd sökes inför Gud, får eller bör heller inte något dylikt åberopas. Nu vill emellertid… Läs hela artikeln »

Gud ger Nåd och Ära

Förra våren stod jag ute i våtmarken och såg några orkidéer i deras fägring. Under hösten återvände jag men letade förgäves. Inte ett blad fanns kvar. Platsen visste inte mer av dem.

Gud vill upprätta dig på nytt

Profeten Jeremia sörjde över att Juda folk föraktade Guds godhets, tålamods och långmodighets rikedom utan att förstå att Guds godhet ville föra det till bättring. Hans tröst var att vår tröstlöshet inte kan göra Guds trofasthet om intet.

Från fäderna

Domedag – det är ett märkligt ord. Och vi bör noga vakta oss för att tro att något avgöres på den dagen. Allt avgöres nu. På domedag bara kungöres utslaget.