Bli en bibelbrukare!

En av de absoluta målsättningar vi har med tidningen Till Liv är att den ska hjälpa oss till glädje över att Gud talar till oss i Bibeln. Vi önskar att varje nummer av tidningen skall föra oss en bit på vägen till att bättre förstå vad Gud vill säga oss genom sitt Ord. Och förhoppningen är att bibeltrogna vänner också skall vara bibelbrukande vänner. Därför kommer vi framöver – på mångas önskan – att i varje nummer presentera en bibelläsningsplan för en månad i taget. Se ytterspalten till höger.

VARFÖR VARA EN BIBELBRUKARE?

Att gemene man har tillgång till en egen bibel för eget bruk är rätt nytt i kyrkohistorien. Först under  1900-talet har Bibeln blivit var mans egendom. Uppenbarligen har många generationer kristna visat att man kan överleva som kristen även utan regelbunden bibelläsning. Bibelläsningen är inget måste och bör inte uppfattas som en tung plikt. Men den är en unik möjlighet, som det är viktigt att ta vara på. Tänk att vi numera dagligen så lätt kan stanna en stund inför Guds ord! Varför skulle vi då låta bli?

Bibeln är Guds kärleksbrev till oss – Guds kärleksfulla tilltal med både lag och evangelium. Den visar oss vad Gud kräver och förväntar av oss. Men den talar också ljuvliga ord om vad Gud lovar och skänker. Samtidigt är Bibeln vår vägledning genom livet – ett ljus på vår stig. Genom sitt ord leder Gud oss rätt. Han utrannsakar oss, känner våra hjärtan, prövar oss och känner våra tankar – och ser till om vi är stadda på en olycksväg och leder oss på den eviga vägen! Se  2Tim.  3:16–17, Ps.  119:105 och Ps.  139:23–24. Så nog finns det skäl att bruka Guds ord.

Egentligen är detta att Gud uppenbarar sig i bibelordet något kolossalt stort – Gud är inte tyst. Han gömmer sig inte. Han talar till dig genom Bibelns ord. Därför är bibelläsningen i hemmet – enskild eller gemensam – en god möjlighet att dagligen bli stärkt och förnyad i tron. Och den påfyllningen behövs kanske särskilt i vår tid?

HUR BLIR JAG EN BIBELBRUKARE?

Att bli och förbli en bibelbrukare är inte så lätt – det vet alla som har försökt. Det är svårt att få tiden att räcka till. Och tidspressen verkar bara bli värre. Ska vi kunna avsätta tid för bibelläsning, är det för de flesta av oss viktigt att planera in en stund som är reserverad för regelbunden andakt varje dag och att ha en plan att följa. Annars är det så lätt att det inte blir av. Men samtidigt kan det vara viktigt att inte gapa efter för långa textavsnitt varje dag. Försök att sätta upp realistiska mål! Och bli inte besviken om du missar målet då och då. Alla försover sig ibland.

När du väl sitter med bibeln i hand finns det några bra tips att använda sig av:

BÖRJA MED ATT BE

Prästen Eli, som tjänstgjorde vid Herrens tempel, lärde den unge profeten Samuel en bön som varje bibelläsare med fördel kan göra till sin: ”Tala, Herre, din tjänare hör” ( 1 Sam.  3:9).

Läs sedan textavsnittet med följande frågor:

  • Vad står det? Försök att förstå. Läs texten ett par gånger. Lägg märke till i vilket sammanhang avsnittet står. Vad vill textavsnittet säga?
  • Vad lär texten mig om Gud? Våra egna tankar om Gud är ofta förvända.
  • Hur kan det texten säger tillämpas på mig, min familj, mitt arbete, mina grannar och samhället runt omkring mig? Glöm inte att fråga detta! Låt Guds Ord tala in i din situation. Låt Ordet bära frukt, förvandla ditt liv. Jesus sade: ”Den som hör mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.” (Matt. 7:24.)
  • Avsluta med att be igen. Gör gärna en bön av det som bibeltexten talat till dig.

BIBELLÄSNINGSPLANEN I TILL LIV

Till Livs bibelläsningsplan är uppdelad veckovis. Varje vecka läses ett avsnitt ur GT och ett ur NT. Vi har försökt att lägga läsmängden på en rimlig nivå, även för den som har svårt att få tiden att räcka till. Du kommer nog inte att finna att det blir för mycket. Och den som tycker att planen spänner över för lite varje vecka kan ju på egen hand läsa ur ytterligare någon bibelbok – eller kanske fördjupa sig mer i de avsnitt som anges, exempelvis med hjälp av parallellställen.

Bibelläsningsplanen anger varje vecka två läsmängdsnivåer. Man kan läsa antingen ”Mer” eller ”Mindre”. (Se föregående sida!) Om man läser ”Mer” blir det cirka tio sidor per vecka i en normal bibel. Oftast läser vi någon sida mer ur GT än ur NT. Planen är upplagd så, att man på fyra år har läst igenom hela Bibeln; GT en gång och NT två gånger. Enligt ”Mindre” läser man delar (ungefär hälften) av det bibelavsnitt som ”Mer” spänner över den veckan. ”Mindre” är ett urval av de viktigare avsnitten. Antingen kan du välja att alltid läsa urvalet enligt ”Mindre”, eller kan du ha som avsikt att läsa ”Mer” i vanliga fall och bara läsa enligt ”Mindre” de veckor då tiden sprungit ifrån dig.

Du avgör själv hur mycket du vill läsa vid varje tillfälle – beroende på om du läser varje dag eller vid färre tillfällen i veckan.

Planen följer alltså GT och NT parallellt. GTs böcker kommer vi att läsa igenom i kronologisk ordning, så gott det nu går. Det innebär exempelvis att vi kommer att läsa Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan när vi läst om kung Salomo i Första Konungaboken (Salomo anses kunna vara författaren bakom de böckerna) och Jesaja bok när vi läst om honom i Andra Konungaboken osv. Vi börjar i Första Mosebok och följer historien framåt.

När det gäller NT kommer vi att varva läsning av evangelierna med läsning av breven. Först läser vi Lukas evangelium, där vi får följa Jesus från födelsen till himmelsfärden, och sedan fortsätter vi med Lukas andra bok, Apostlagärningarna. Där läser vi om den kristna kyrkans första tid och följer Paulus på hans missionsresor. Därefter blir det Paulus brev.

Planen följer Svenska Folkbibelns indelning av bibeltexten – planen bryter vid verser där SFB har satt rubrik.

I så gott som varje nummer kommer vi att presentera en eller ett par av de bibelböcker som den månaden läses enligt planen. I detta nummer skriver vi om Lukas evangelium – i nästa om Första Mosebok. Förhoppningsvis kan de introduktionerna vara till hjälp i bibelläsningen.

Hör gärna av er med synpunkter! Välkomna att följa med på en vandring genom Bibelns böcker – den levande Gudens Ord!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan