Kategori: Januari 2001

Vad sa biskopen?

Några punkter från Bertil E. Gärtners predikan över Mark. 4:35–41 vid Linköpingsmötet

Nostalgidag – Öppet brev till dig som var ung en gång

PÅ DEN TIDEN – innan vi talade om ”läger” – samlades vi, som då var unga, till ungdomsdagar, ett begrepp som för oss hade en mycket positiv klang. Även vid andra möten där Guds ord förkunnades samlades många ungdomar. Vi cyklade, åkte tåg eller buss och en och annan kom… Läs hela artikeln »

Hemma hos Herren

Ato araya ghebre egziabiher från Asmara, Eritrea, kom till Sverige för 20 år sedan. Under cirka 30 år hade han varit anställd av Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr). Som evangelist och lärare samarbetade han med av MBV utsända missionärer. I läskunnighetsklasser spred han evangelium bland sitt folk. Under den svåra… Läs hela artikeln »

Färdas väl två tillsammans, utan att de har blivit ense om det?

Under tiden 28 november –  1 december  2000 anordnades ett seminarium i Arusha, Tanzania, om mission-kyrka-relationer. Arrangör var bl.a. Svenska Missionsrådet (SMR) som erbjudit MBV att delta med två delegater. Vid seminariet deltog drygt  40 representanter, missions- och kyrkoledare från Norden, USA, Kenya och Tanzania. Nämnas kan att ELCK representerades… Läs hela artikeln »

En välsignad dag i Zwai – ny kyrka och nya präster

Söndagen den 26 november  2000 blev en minnesvärd och välsignad dag i Etiopiens Lutherska Kyrkas och MBV:s gemensamma historia. Då invigdes nämligen till församlingens stora glädje den färdigställda kyrkbyggnaden i Zwai under ledning av LCEt:s förre ordförande qes Bahta Betsuamlak, och senare under dagen prästvigdes de båda evangelisterna Milkeso Gobana… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA OCH ETIOPIEN Den 12 december undertecknade Etiopien och Eritrea i Algeriets huvudstad, Alger, en fredsöverenskommelse som förhoppningsvis sätter punkt för den blodiga gränskonflikt som pågått i mer än två år och som krävt tiotusentals liv. Det har sedan eldupphöravtalet förhandlades fram i juni inte förekommit några som helst stridshandlingar… Läs hela artikeln »

Nya kyrkliga böcker – förnyelse eller förfall?

För ett år sedan kom en officiell statlig bibelöversättning, Bibel 2000, som blivit en av de stora bästsäljarna på bokfronten. I vilken utsträckning den har blivit läst av svenska folket visar sig väl med tiden. På en punkt har Bibel 2000 redan satt sina spår. För Svenska Kyrkans del har… Läs hela artikeln »

Saxat och urklipp

Vägvinnande evangelisation Runt om i Sverige förekommer kurser i kristen tro enligt Alpha-konceptet. De har rönt stor uppmärksamhet och uppges fungera bra. Nya Dagen skriver (24/11) om Alpha i samband med en inspirationskonferens i Stockholm. ”En miljon deltagare i Storbritannien. 2,5 miljoner i hela världen. Alpha-konceptet sprider sig och vinner… Läs hela artikeln »

Lukas evangelium – en introduktion

Lukas evangelium är en av två skrifter av Lukas i Nya Testamentet. Evangeliet är egentligen den första delen av ett dubbelverk; Apostlagärningarna utgör den andra. De båda skrifterna handlar om hur det hela började. Evangeliet är historien om hur glädjebudskapet började med Jesu liv i Galileen och Jerusalem. Apostlagärningarna är… Läs hela artikeln »

En dag eller tusen år – Kan vi lita på Guds Ord?

Vi förutsätts dagligen vara ense om att jordens och människans ursprung är resultatet av evolutionsprocesser under långa tidsperioder. Men i Bibeln läser vi i 1 Mos. 1–2 om hur Gud genom sitt Ord skapar hela universum, och det berättas hur han gjorde detta på sex dagar. Som kristen är det… Läs hela artikeln »