Efraim Syriern om julens under

Om han inte blev människa, vem var det då som låg i krubban?

Om han inte var Gud, till vem var det änglarna sjöng lovsånger?

Om han inte var människa, vem var det så som Johannes döpte i Jordan? om han inte var Gud, om vem var det som Fadern sade från himmelen: ”Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag”?

Om han inte var människa, vem var det då som fastade och hungrade i öknen?

Om han inte var Gud, vem kom änglarna ned och betjänade?

Om han inte var människa, vem var det då som blev inbjuden till bröllopet i Kana?

Om han inte var Gud, vem förvandlade vatten till vin? om han inte var människa, vem var det då som låg och sov i båten? om han inte var Gud, vem näpste vindarna och stillade vågorna?

Om han inte var människa, vem satt då vid Sykars brunn, trött av vandringen i middagshettan?

Om han inte var Gud, vem gav den samaritiska kvinnan livets vatten och vem visste i förväg att hon hade haft fem män?

Om han inte var människa, vem var det då som grät vid Lasarus grav?

Om han inte var Gud, vem var det som med sin blotta befallning kallade ut den sedan fyra dagar döde?

Om han inte var människa, vem var det då som stod framför Pilatus domarsäte?

Om han inte var Gud, vem blev orsak till att Pilatus’ hustru led så mycket i drömmen?

Om han inte var människa, vem var det då som hängde på korset?

Om han inte var Gud, vem skakade jorden i dess grundvalar?

Om han inte var människa, vem var det då som ropade: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Om han inte var Gud, vem hade sagt: ”Fader, förlåt dem, ty de vet icke vad de gör?” ’

Om han inte var människa, vem var det då som hängde med tjuvar på ett kors?

Om han inte var Gud, varför sade han: ”I dag skall du vara med mig i paradiset”?

Om han inte var människa, på vems kropp kände Tomas såren efter spikarna och spjutet?

Om han inte var Gud, till vem ropade Tomas tillbedjande: ”Min Herre och min Gud”?

Om han inte var människa, vem såg apostlarna och änglarna bli upptagen till himmelen?

Om han inte var Gud, för vem öppnades himlarna, vem tillbad änglamakterna i fruktan och bävan, och till vem sade Fadern: ”Sätt dig på min högra sida”?

Efraim Syriern

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan