Messiastroende – med smord tro

Att vara kristen är att tro på ”den Smorde”, Messias, som de judiska/hebreiska profeterna vittnade om. Just därför är det något judiskt att tro på den Smorde (Messias, Kristus).

OFTA ANVÄNDER MAN beteckningen ”kristen tro” för att beskriva den religion som bekänner att Jesus var och är den Messias som utlovades i de heliga judiska skrifterna.1 Tycker man om att använda grekiska lånord, fungerar ”kristen tro” bra. Vill man säga det på svenska bör man säga ”smord tro”. Gillar man hebreiska lånord, något man kan ha sina skäl till eftersom löftena om Den Smorde först gavs på hebreiska, bör man använda ”messiansk tro”.

”Judendom” är heller inget entydigt begrepp. Det fanns olika grupper redan på Andra templets tid, som fariseer, saduceer, esseer, seloter och givetvis också den messianska judiska gruppen som trodde att Jesus från Nasaret var den utlovade. Alla hade de en nära relation till templet.2 Efter att romarna intog Jerusalem och rev templet år 70 förändrades mycket. Utan tempel – inga offer, och därmed omtolkades många av buden i Guds lag, så att böner till Gud ofta sägs vara en god nog ersättning för offertjänsten. Nutida rabbinsk judendom sträcker sig från de ultraortodoxa till de reformerta, förutom att många av dagens judar är helt sekulära och till och med ateister.

Jesustroende jude – då

Gruppen med judar som trodde på Jesus som Messias tog emot hedningar ibland sig när de också kom till tro på Israels Messias.3 Ganska snart blev de etniska hedningarna majoriteten i den jesustroende gruppen. De jesustroende judarna möttes med misstro från sitt eget folk och kastades ut från synagogorna, samtidigt som de etniska hedningarna mer och mer började pressa dem till att överge sin judiska identitet. Det kom till och med kyrkomötesbeslut på att om en vigd tjänare firade en högtid med judarna och mottog osyrat bröd skulle han avsättas, och om någon åt med judar skulle han förvägras nattvarden.4

Åt Jesus och Paulus osyrat bröd? Ja. Firade Jesus och Paulus judiska högtider? Ja. Dessutom åt de inte bara tillsammans med judar. De var judar. Jesus var inte kristen, han var jude. Han var Israels Messias till uppenbarelse för hedningarna och till ära för Israels folk.5 Paulus bytte aldrig religion när han kom till tro på Jesus som Messias. Han trodde på sina judiska fäders tro6 och menade att det var ”Israels hopp”7 som gjorde att han satt i kedjor.

Jesustroende jude – nu

Dagens judar växer oftast upp med att det Paulus kallade ”Israels hopp” i stället kallas ”kristen tro” och uppfattas som det mest ojudiska som finns. Judiska rabbinska ledare påstår inte sällan att ”missionärer” är värre än Hitler. Han dödade judiska kroppar, medan missionärerna vill förstöra den judiska själen. Många judar tror uppriktigt att Nya testamentet handlar om hur man ska göra för att plåga judar. Många judar har förstått att kristna ofta tolkar ordet ”Israel” i Gamla testamentet som att det syftar på det etniska folket Israel när det står i en straffande och fördömande kontext, medan ”Israel” syftar på Kyrkan och de hednakristna när det står tillsammans med välsignelse. Inte konstigt att misstron är stor mot allt som luktar ”kristet”. Simeons profetia om att Jesus skulle vara till ära för Israels folk har inte slagit in – ännu.

Eftersom det står att Guds evangelium är Guds kraft till frälsning för juden först9 kan aldrig den hednakristna kyrkan frånsäga sig sina judiska rötter och sitt ansvar för att nå det judiska folket med budskapet om Jesus, Israels Smorde. Det viktigaste hon kan göra i detta är att, tillsammans med judarna, läsa det som de hednakristna ofta kallar Gamla testamentet (judarna kallar det Lagen, Profeterna och Skrifterna) och återupptäcka alla dess profetior om Messias och den messianska tidsåldern.

FÖR EN TID SEDAN kom en judisk flicka med ortodox bakgrund till tro på Jesus. Hon blev tvungen att flytta hemifrån och fick bo hos en annan familj. Innan hon skulle döpas försökte föräldrarna övertala henne att låta bli. En rabbin ringde upp henne, men flickan stod fast vid att hon ville tro på Jesus och låta sig döpas. Då sade rabbinen: Men kom i alla fall i håg att du är jude. – Ja, svarade flickan, det är just det jag har sagt hela tiden.

Många messianska judar säger att de har blivit mer judiska av att tro på Jesus Messias, inte tvärtom som många judar tänker.

Andreas Johansson, Haifa

Representant i Israel för Den norske Israelsmisjon

  1. Lagen, Profeterna och Skrifterna; jmf Luk 24:27
  2. Apg. 2:46; 21:26
  3. A pg. 10:47; 15:19; Rom. 1:16
  4. Hélène Dallaire, s. 75 i Chosen to Follow.
  5. Luk. 2:32
  6. A pg. 26:6
  7. A pg. 28:20
  8. Luk. 2:32
  9. R om. 1:16; jmf. Rom. 2:9–10
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan