Hur förklarar man för en vän vad bön är?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

FRÅGA: Hur förklarar man för en vän vad bön är?

SVAR: Bön är hjärtats samtal med Gud.

Reflektion Detta var ett kort svar, så det kräver en lite längre reflektion. Nästan alla ber till en högre makt någon gång i sina liv. Det är ett behov hos oss människor. Speciellt ber vi i nöd och när någon fara hotar.

Bön i kristen tro har en lite annan infallsvinkel än bön i allmänhet. Utgångspunkten är att den levande Gud som skapat oss också vill ha gemenskap med oss. När Jesus lämnade jorden sände han den helige Ande som bor i varje person som tror på Jesus Kristus. Anden får man vid dopet och hans verk i oss ’aktiveras’ genom tron på Jesus. Därför är bönen i grunden en relation med Gud som finns där hela tiden och en närvaro inför Guds ansikte, snarare än en prestation. Som Guds barn lever jag inför Herren hela tiden, även när jag inte aktivt ber till honom. Men precis som jag är intresserad av att tala med och ha gemenskap med mina vänner är Gud intresserad av att jag talar med honom. Det finns många löften i Bibeln om att Gud hör bön och också svarar.

Ibland ber jag inombords, ibland ber jag högt och inte så sällan ber jag tillsammans med andra. Det kan bli samma ord om och om igen (till exempel ”Hjälp mig!”), långa förklarande böner med egna ord eller kanske en skriven bön som någon annan formulerat. I Bibeln finns också beskrivet hur människor ber på många olika sätt.

Jag tycker det är fantastiskt att få vända mig till Gud och tacka honom för allt gott, få be om förlåtelse när skulden tynger mig och att få be om hjälp när livet är motigt och tungt. Ja, jag får be om allt säger Bibeln! Gud hör varje liten tanke. Kristen bön är alltså en gemenskap med den levande Guden! Han väntar på människans svar på sin vänförfrågan för att ge av sig själv till oss.

BODIL MÅNSSON, Ängelholm

Några bibelord om bön:

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden manar gott för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Rom. 8:26–27

Er Fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Matt. 6:8

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Joh. 14:13

Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Ps. 65:3

Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matt. 18:19–20

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Fil. 4:6

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan