Boktips

Böcker som handlar om predikan respektive kvinnlighet och manlighet.

NÅGOT OM ATT PREDIKA IDAG
Mats Giselsson

Ett villkor för att vara Guds härold, predikant eller präst, är att vara omvänd och tro på Jesus som sin personlige Frälsare och att i bön ha bett om den Helige Andes hjälp med predikan. En predikant ska känna sin Bibel, ha insikt i dogmatik och kunna tala så att folk begriper vad det är fråga om. En bok om förkunnarens skolning och uppgift.

SKAPAD TILL KVINNA OCH MAN
Carl-Henrik Karlsson

Skapad till kvinna och man är en enkel, beskrivande text som rör författarens tankar kring sann biblisk kvinnlighet och manlighet. Författaren berör fl era områden som relationen man-kvinna, att bo tillsammans och att hantera sin sexualitet i det enskilda livet. Boken utgår från att Gud har skapat oss till sin avbild, vilket innebär att han har skapat oss till man och kvinna.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan