Kategori: Februari 2016

Jag sökte Allah och fann Jesus

”Jag sökte Allah och fann Jesus” är en gripande berättelse om Nabeel Qureshis resa från muslim till kristen.

Hur ska Bibeln tolkas?

Att tolka Bibeln är en viktig och ibland krävande uppgift. Här ges några nycklar till att hitta en god förståelse av Guds Ord.

Medarbetarna utbildades i kris- och säkerhetsberedskap

Efter julhelgerna samlades ELMs medarbetare på Missionsgården Strandhem för att starta upp en ny termin tillsammans.

Arbetet bär frukt

I två och ett halvt år har nyplanteringsarbetet pågått i Piura i norra Peru. Enskilda personer har fått lära känna Jesus och kan vittna om allt vad han betyder för dem. De berättar med iver om glädjen över att få berätta om honom för andra.

Boktips

Böcker som handlar om predikan respektive kvinnlighet och manlighet.

Tappar ELM medlemmar?

Medlemsutvecklingen i kristna samfund i Sverige är med några få undantag dyster läsning. I genomsnitt läggs en frikyrka i veckan ner. I Svenska kyrkan har antalet gudstjänstbesök halverats under senaste 25 åren.

Goda samtal längs vägen

Vi har alla behov av att någon ibland frågar oss hur vi faktiskt mår – på riktigt. När vi stannar upp och tar oss tid att lyssna blir vi till stor hjälp för varandra. Det gäller bara att inte göra det för svårt.

Hjälp att dö eller omsorg i lidandet?

Vi hör i dag dödshjälp försvaras med såväl humanitära som ekonomiska argument. Men har vi människor någonsin rätt att ta liv? Läkaren Anne-Berit Ekström beskriver dödshjälpens avigsidor och visar på ett alternativ.

Januarimöte satte tonen för ett nytt år

– Mefiboset är väl en härlig kille?, frågar Jonny Bjuremo i början av sin predikan vid ELM Syds januarimöte i Hjärsåslilla missionshus. Det var nog fler än en åhörare som tänkte febrilt: – Vem var nu Mefiboset?

Kan scouter, kan vi!

Eva Petersson berättar om de första ungdomsdagarna på Lemshaga scoutgård.