En Gud som lyssnar och agerar

Vid ett tillfälle hade vi samlats i en grupp för att be och samtala över en öppen Bibel. Jag var student vid det tillfället och läste på universitetet. När vi kom till den gemensamma bönestunden kände jag mig manad att be för en av mina medstudenter som inte var närvarande och inte heller kände Jesus. Dagen därpå lunchade jag tillsammans med henne, som vi brukade. Då sa hon till mig: ”Andreas, det var något märkligt som hände igår. Det var som en mäktig kraft som strömmade genom min kropp igår kväll. Jag har aldrig känt något liknande förut.” Det hon beskrev inträffade vid just den tid som vi hade bett för henne. För mig blev det en viktig påminnelse om vilken kraft det är i bönen. Genom den talar vi med den levande Guden, som har all makt i himlen och på jorden.

 

I evangelietexten för söndagen före pingst (Joh 16:23-33) samtalar Jesus med sina lärjungar om den möjlighet de kommer att få när han lämnat jorden och de har fått den helige Ande. Jesus kommer att lyssna till dem och handla efter deras bön. För han har all makt i himlen och på jorden. Därför säger han: Vad ni ber Fadern om i mitt namn det ska jag ge er. Vilket löfte! Men lärjungarna har i den stunden ingen erfarenhet av det och därför fortsätter Jesus: Be och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig.

Lärjungarna kan be med vissheten om att Fadern älskar dem. När Jesus lämnar denna världen har han genomgått lidande och död, men också uppstått. Han har tagit bort hindret som fanns mellan människan och Gud. Lärjungarna kunde nu tala öppet med Fadern.

 

Vi lever i en tid när detta har inträffat. Den Helige Ande bor hos var och en som blivit döpt och tror. Därför gäller löftena även oss! Jesus har helat den trasiga relationen med Gud så att vi öppet och med förtroende kan tala med Gud om allt och veta att han lyssnar och agerar. Vi kan komma med en förväntan på Gud när vi ber och uppmanas i Filipperbrevet: Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse (Fil 4:6).

 

Vi går igenom olika perioder i livet. Vi är inte garanterade ett problemfritt liv som kristna. Jag vet inte vilket ’kors’ Gud har lagt eller kommer att lägga på dina axlar. Men trots svåra yttre omständigheter säger Jesus i dagens text att vi kan vara ”vid gott mod, för jag har övervunnit världen”. Svårigheter beror inte på att Gud inte älskar oss. Nej, vi har hans löften på att vi är dyrbara i hans ögon.

När vi drabbas av svårigheter i livet får vi påminna oss om att döden inte innebär slutet för oss och att vi därför inte behöver få ut maximalt av allt i detta livet. Det finns ett levande hopp som sträcker sig bortom döden. Men vi får också veta att Gud, vår pappa, vill vara med oss och bära oss under det lidande vi måste igenom här på jorden. Det är en förmån att få lägga allt i hans händer och göra den erfarenhet som många fått göra genom historien – att han hör bön. Martin Luther King, som kämpade för de svartas rättigheter i USA, sade: Be och låt Gud oroa sig.

 

Bön: Tack Herre, för att jag får be till dig med visshet om att du alltid hör och vill ge det som är bäst för mig. Hjälp mig att ta tillvara på förmånen att få tala med dig och få erfara att du griper in. Amen.

 

Andreas Eklund, Predikant Örebro

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan