Etikett: Ord till liv

Verklig befrielse

I den här adventsandakten får vi läsa Sven Hammarbergs betraktelse över en text ur Matteusevangeliets andra kapitel.

Det viktiga och det viktigaste brödet

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg… Läs hela artikeln »

”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och… Läs hela artikeln »

Jesus är livet

Sextonde söndagen efter trefaldighet Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med… Läs hela artikeln »

Kristi Förklarings dag

Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft.” Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de… Läs hela artikeln »

En Gud som lyssnar och agerar

Vid ett tillfälle hade vi samlats i en grupp för att be och samtala över en öppen Bibel. Jag var student vid det tillfället och läste på universitetet. När vi kom till den gemensamma bönestunden kände jag mig manad att be för en av mina medstudenter som inte var närvarande… Läs hela artikeln »

Jesus vänder upp och ned på allt

När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Ni… Läs hela artikeln »

Stunden har kommit

NÅGRA GREKER HADE KOMMIT UPP till Jerusalem för att tillbe Herren och deltaga i påskfirandet. De var troligtvis proselyter, icke-judar, som hade kommit till tro på Israels Gud. Nu vände de sig till Filippus och bad om att få se Jesus.

Gud vill ditt bästa

Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.

I Jesu namn

ETT ÅRSSKIFTE GER ANLEDNING att stanna till, tänka efter och starta på nytt. I ett människoliv som bara rullar på i en aldrig sinande ström av sekunder och minuter behöver vi tillfällen till eftertanke. Årsskiften är just sådana tillfällen. De är gåvor, liksom växlingarna mellan dag och natt, vardagar och… Läs hela artikeln »