Redaktören har ordet • november 2021

Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? (Luk. 15:8)

Innehåll • november 2021

  • En smart design och en smart designer, Inga Svensson
  • Mer än fest, pengar och presenter, intervju med Olivia Mengers
  • Strandhems bibel- & lärjungaskola, intervju med Daniel Lyckander
  • Duger du som du är?, Ray Baker
  • Vems sällskap söker Gud?, Mattias Lindström
  • ”Om Gud är död är allting tillåtet”, Mats Selander
  • Skapad av Gud – men vilken?, Torsten Sandell
  • Han grävde djupare – och fann!, Daniel Berglund

Har du någon gång tappat bort något viktigt  hemma? Du letar och letar men hittar inte det du söker. Ska du ge upp? Nej, saken är så viktig, att det måste gå. Du fortsätter att leta – och till slut finner du! Vilken glädje!

Ungefär så förhåller det sig med en människa som är sökt av Gud. I en av sina liknelser berättar Jesus om hur en kvinna söker efter sitt borttappade mynt och detta påminner om hur Gud söker dig! Du är sedd och sökt av Herren Gud själv. Och när du blir funnen blir det glädje i himlen!

Finns det någon spegelbild av detta i ditt eget hjärta, att du också söker efter något du saknar? Författaren Per Lagerkvist skriver: ”Vem är du som uppfyller mitt hjärta med din frånvaro? Som uppfyller hela världen med din frånvaro?” Han kände i sitt hjärta att han saknade Gud.

Även i en kultur som den västerländska, där gudstron till stora delar övergivits, hittar vi ’Guds fotspår’. Fortfarande är människans kropp ett mindre underverk i all sin komplexitet. Fortfarande är det tanken på Guds skapelse och Kristi försoning som förklarar varför människan har ett värde. Fortfarande är det bara i Guds blick som människan kan bli bekräftat, avslöjad, sedd, förlåten och upprättad. Människan är skapad till Guds avbild, och hör därför ihop med sin Skapare. Han är värd att söka!

Genom att läsa igenom denna tidning kan du följa fotspåren och se vart de leder. På så vis kan ditt sökande bli ett finnande. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Kasper Rasmussen