Redaktören har ordet • februari 2022

Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. (Ps. 24:1)

Innehåll • februari 2022

  • Klimatångest – och dess botemedel, Fredrik Brosché
  • Missionsledaren • Bokslut över en pandemi, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • Får jag vara kristen?, Nils-Göran Nilsson
  • Tänker Gud på avloppshantering?, intervju med Sofia Högstrand
  • Är klimat och miljö viktiga för de kristna?, intervju med Daniel Engelbrekt
  • Naturkatastrofer, människan och Gud, Rune Imberg
  • Andakt • Gud har en plan för sin skapelse!, Carl Olof Rosenius
  • Bokrecension • En orädd entreprenör, Brita Jern
  • Ett miljömedvetet missionsland, intervju med Eyob Dinku

Planeten jorden är på många sätt en fantastisk plats att bo på. Den erbjuder mark som kan besås, naturresurser som kan utvinnas, och en svindlande vacker natur. Men vem är ägaren till den plats vi bor på? Det är Herren Gud!

Som en trädgårdsmästare eller förvaltare har han placerat oss på jorden för att ”råda över den”. Det betyder att marken ska brukas, naturresurserna utvinnas, pundet förvaltas. Inte är det ett bibliskt ideal att gräva ner pundet och låta det som ska förvaltas ligga i träda. Utveckling och civilisation är bibliska ideal, ty Bibeln börjar i en trädgård (Eden) och slutar i en stad (det nya Jerusalem).

Samtidigt ska brukandet av skapelsen ske med vishet och insikt, utan rovdrift, i enlighet med skapelsens egna lagar. Det är skillnad på att bruka och att slita ut! Liksom vi vårdar vår kropp, som en gång ska läggas i graven och brytas ner, ska vi vårda skapelsen medan vi råder över den. En dag ska vi ställas till svars för hur vi har förvaltat skapelsen.

På det här området finns det en del att lära för det kristna folket, som är på väg mot den eviga staden, det himmelska Jerusalem. Därför ägnas detta nummer av Till Liv åt ”Människans ansvar för skapelsen”.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Max Saeling