Kategori: Februari 2022

Ett miljömedvetet missionsland

Det är inte endast i västvärlden som miljö- och klimatfrågor är aktuella. Inte minst Etiopien har fått lida när klimatet blir mer instabilt.

Redaktören har ordet • februari 2022

Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. (Ps. 24:1)