Kategori: Februari 2022

Redaktören har ordet • februari 2022

Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. (Ps. 24:1)