Redaktören har ordet • december 2022

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen. (Gal 4:4)

Innehåll • december 2022

 • Förändrade familjer, intervju med Lisa och Hjalmar Unosson
 • Ord till liv, advent • Trygg i en otrygg värld, Daniel Ringdahl
 • Vem är det som ska vara glad?, Daniel Johansson
 • Missionsledaren • Krubban och korset, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv, juldagen • Hem för den hemlöse, Marcus Waldemarson
 • När tiden var inne, Annemarie Ekström
 • Ord till liv, annandag jul • Är vi beredda att lida?, Alve Svensson
 • I fokus • Nya vägar för evangeliet, intervju med Caroline Caesar
 • Där två världar möts – Café Oasen, red.
 • Gud backar inte ur, Magnus Hagström
 • Familjeläsning • En resa jag aldrig glömmer, Ester Birgersson
 • Bokrecension • Den viktigaste friheten, Peter Henrysson
 • Samtala om livet, Annette Westöö
 • Stjärna över Betlehem, Markus Preston
 • Ord till liv, trettondedag jul • En stor Gud i ett litet barn, Mattias Lindström
 • Missionshistoria i färd att skrivas, Rune Imberg

Tiden går ibland bra långsamt. Seg och dryg kan en väntan vara innan det man längtar efter inträffar. En belöning, ett kärt återseende, en fest som man längtar efter – tiden upplevs ibland gå väldigt sakta. Som barn kunde väntan på julafton kännas lång. Som vuxen kanske man snarare tycker att tiden fram till jul går alltför fort, det är så mycket som ska hinnas med.

Guds folk hade under en lång tid väntat på sin befrielse. De hade väntat riktigt länge. Redan på syndafallets dag hade räddningen utlovats. Sedan hade åren, ja årtusendena, gått och löftena hade blivit både fler och tydligare. Frälsaren skulle krossa ormens huvud, övervinna döden, skaffa en fullkomlig försoning för alla synder. Han skulle också föra undervisningen om frälsning ut till hednafolken. Gud skulle gripa in men alltihop skulle börja med en enkel kvinnas graviditet: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (Jes. 7:14).

Så till slut var det dags, ängeln kom till Maria med budskapet, och hon ställde sig till förfogande för Guds verk. Som kulminerade genom att Jesus dog på korset för våra synder och uppstod igen på tredje dagen. Och som fortsätter genom att han nu från himlen sänder Anden för att tända trons ljus i den människa som hör Ordet predikas.

När vi i dag läser eller hör evangeliet är tiden inne för oss. Det är tid att tro Guds goda nyheter om syndernas förlåtelse! Gud kallar oss hem igen till hans gemenskap. Och tecknet på detta är ett barn, lindat i en krubba. Liksom Maria gömde detta i sitt hjärta får vi ta denna hemlighet med oss: Gud har blivit människa, friköpt oss från synd och död, och vi är nu Guds söner och döttrar. Det är julens glada budskap! Låt oss tacka Gud för att väntan är över! Frälsningen är nu här.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Phil Hearing