Kategori: December 2022

Redaktören har ordet • december 2022

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen. (Gal 4:4)