Redaktören har ordet • mars 2023

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. (Matt. 5:11)

Vad vill du helst vara – makthavare eller rebell? Det finns fördelar med att höra till överheten. Så länge kristenheten och överheten gick hand i hand i Västvärlden, behövde få lutherska kristna bli förföljda för sin tro. Nu har detta ändrats med en dramatisk hastighet, och kristen tro möter alltmer motstånd och marginalisering. Det är vi inte vana vid! Och kanske inte heller beredda på. Men tendensen är så tydlig att vi i dag måste säga det öppet: Vi tillhör inte överheten utan rebellerna. Vi är en minoritetsgrupp, och vi behöver forma en motkultur mot den öppet sekulariserande majoritetskulturen. Hur ska man då möta en sådan förändring?

Till att börja med behöver vi göra varandra medvetna om detta. Uppvaknandet får inte dröja! Sedan behöver vi lära oss att stötta varandra i snålblåsten som omger oss. Den som blir utsatt för sin tro får inte stå ensam! Vi måste visa solidaritet med varandra, även över samfundsgränserna. I synnerhet är det viktigt att komma ihåg att barn i dag växer upp i ett förändrat Sverige, där skolor och media skapar ett helt annat tryck än för trettio år sedan. Ännu viktigare än tidigare blir det att hämta kraft i gudstjänst, bön och bibelläsning, och gemenskapen kristna emellan.

Och slutligen ska vi höja blicken för att se att den förföljelse vi möter knappast är jämförbar med vad vissa kristna i andra länder möter. Vi riskerar att bli hånade men sällan att möta fysiskt våld. Det kan vi tacka Gud för! Och inspireras av de som till och med är beredda att ge sitt liv för Jesus skull. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen (Matt. 5:11–12).

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Dmitry Ratushny