Redaktören har ordet • augusti 2023

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. (Luk. 16:13)

Innehåll • augusti 2023

  • Löftet gäller er! – sommarmöte på Strandhem, Red.
  • Ord till liv • Friheten i Kristus, Daniel Ringdahl
  • Till Liv-panelen
  • Missionsledaren • Ett fast förankrat hjärta, Daniel Ringdahl
  • Det bästa för din nästa, Erik J Andersson
  • Nytt ljus över kallelsen, intervju med Hanna Fryxelius
  • Störst är den som tjänar, Gunvor Vennberg
  • Att möta en muslim – några reflektioner och tips, Stefan Ekström
  • Idédebatt om ELMs framtid
  • Sommarglimtar

Såväl världen som gudsfolket är ute efter att ”tjäna” så mycket som möjligt. I det första fallet handlar det om att dra in så mycket som möjligt för egen del. I det andra fallet handlar det om att ge ut sig själv för andra. I världens ögon är det meningslöst att offra sitt liv för andra – om man ger sitt liv är ju allt slut och per definition meningslöst! För gudsfolket är detta att ge sitt liv för andra ett vackert ideal, som blir till verklighet exempelvis när föräldrar offrar sig för barn, när vänner ställer upp för varandra, och i sällsynta fall när någon offrar sig för en fiende. Den som ger av sig själv, sin tid, sina krafter och sitt liv till andra gör oftast världen till en bättre plats.

Att få tjäna sin medmänniska är en möjlighet att tjäna Gud. Han har befallt oss att tjäna varandra, och när vi gör det tjänar vi också honom. Som förebild till detta har vi Jesus, tjänaren, han som kom ”för att tjäna och ge sitt liv till lösen”.

Ibland leder tjänsten för andra till uppskattning, beröm och tacksamhet från andra. Ibland gör den inte det. Det spelar mindre roll för en kristen – det är vad Gud anser om tjänsten som är det viktiga. ”Gör det lilla du kan!”

Om tjänsten inför Gud handlar detta nummer av Till Liv. Här finns också starten på en debatt om ELMs framtid, en debatt som nog är nödvändig för rörelsens framtid. Välkommen att läsa och sända in synpunkter på detta samtal, som startar längst bak i detta nummer.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Kelly Sikkema