Kategori: Augusti 2023

Störst är den som tjänar

När vi tjänar andra är vi Jesu ”händer och fötter” på jorden. Det sker både spontant och organiserat.

Men grannarna då?!

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Ska minskningen fortsätta?

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Trygghet kan knappast vara vårt mål

ELMs framtid behöver debatteras. Till Liv har därför bjudit in tre personer med olika bakgrund att samtala om framtiden för ELM. I det första samtalet är det Sverigemissionen som står i fokus.

Redaktören har ordet • augusti 2023

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. (Luk. 16:13)