Författare: Fredrik Sidenwall

Varför behövs kristna skolor?

FREDRIK SIDENWALL • Sekulariseringens tsunami synes ha ödelagt det mesta av den gamla svenska beslutsamheten och viljan att ge det uppväxande släktet en kristen uppfostran och utbildning. En skolupplaga av katekesen fanns ännu när redaktören var ung, men är i dag ett minne blott. Men om ingen ändring skett efter det att dessa rader skrivs, innehåller missionsbefallningen alltjämt Jesu ord: ”och lär dem att hålla allt som jag befallt er.” Det är inte mycket att ta fel på, kan man tycka. Är det den sista punkten vi tvivlar på? ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut?” Rektor Fredrik Sidenvall visar i denna artikel om kristna skolor på en möjlig handlingsväg för oss. Artikeln har tidigare varit publicerad i den finska tidskriften Kristet Perspektiv nr 1-2020, s. 9–10.