Kategori: April 2023

Redaktören har ordet • april 2023

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. (1 Pet. 1:3)