Etikett: Frälsningsplan

Om hur Bibeln hänger samman: Trådar & förebilder

Hur förhåller sig Gamla testamentet till det Nya? Är det förra något slags förstadium till det senare? Gör Nya testamentet det Gamla inaktuellt eller finns det något som binder samman Bibelns båda delar till en helhet? I detta nummer inleds en artikelserie av prosten Gustav Börjesson om sammanhanget i Bibeln.