Kategori: Januari 1998

Nyårssång

Glad jag ilar fram med tiden, och min dag är snart förliden och med den allt jordens kval. Aftonklockan snart skall kalla och Guds barn församla alla i Guds rikes bröllopssal. Snart i tron fullbordas loppet. O, hur sällt att äga hoppet om en fröjd, som gräns ej vet! Gud… Läs hela artikeln »

Nu vill vi missionera via Internet!

Hur ska vi nå ut? Det är en fråga vi ständigt brottas med. Hur når vi vårt eget folk med evangelium? Kan ett nytt medium som Internet nå nya målgrupper?

Recension

Andrum – om brustenhet, tillit och tro av Ylva Eggehorn, Liselott Johansson, Rolf Nordblom, Urban Ringbäck, Magnus Sundell. Förlags AB Nytt Liv. Inb. 216 sid. ”Det finns böcker man läser från pärm till pärm. Med Andrum är det annorlunda. Fråga dig gärna: ’Vad är mitt djupaste behov just nu?’ Använd… Läs hela artikeln »

En programförklaring

Någon varaktig popularitet kom honom inte till del. Men bland profeter var Johannes döparen den störste. Han var ingenting i sig själv. För honom var Jesus allt.

Gud vill upprätta dig på nytt

Profeten Jeremia sörjde över att Juda folk föraktade Guds godhets, tålamods och långmodighets rikedom utan att förstå att Guds godhet ville föra det till bättring. Hans tröst var att vår tröstlöshet inte kan göra Guds trofasthet om intet.

Saxat & utblickar

Där man vaknar Vid det stora Linköpings-mötet hörde jag talas om Janis Vanags, Lettlands märklige ärkebiskop. Nu har jag fått möta honom. Under sovjettiden var han fysiklärare. Sedan han blivit präst kom han som kyrkoherde till Saugas, en liten stad av Eksjös storlek. Där fanns då 60 medlemmar i den… Läs hela artikeln »

Hemlängtan?

Varför sjungs det så lite ”hemlandssånger” nu för tiden? Det är en fråga jag hör företrädesvis äldre missionsvänner ställa, ofta med ett visst vemod i tonen.

Axplock

”Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den Helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår… Läs hela artikeln »

Kristen – till namnet eller i verkligheten? Är jag en verklig kristen?

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.

Missionsnytt

MISSIONSHÖGTID I VÄRMLAND Söndagen den 14 december 1997 blev en minnesvärd missionshögtid i Östmarks kyrka i Värmland, då makarna Carina och Johnny Bjuremo, med barnen Julia, Simon och Johanna, avskildes för missionstjänst i Eritrea. Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Hans Lass. Johnny Bjuremo predikade över dagens evangelietext från Matt.11:11‒19, om det… Läs hela artikeln »