Etikett: Grunden och gränserna

Landsmötet – Du kan påverka!

I förra numret av Till Liv vidarebefordrades ett upprop från biskop Bertil Gärtner och Svenska kyrkans fria synod med inbjudan till ett kyrkligt landsmöte i Linköping den 8 och 9 november i år (1997).