Landsmötet – Du kan påverka!

I förra numret av Till Liv vidarebefordrades ett upprop från biskop Bertil Gärtner och Svenska kyrkans fria synod med inbjudan till ett kyrkligt landsmöte i Linköping den 8 och 9 november i år (1997).

I förra numret av Till Liv vidarebefordrades ett upprop från biskop Bertil Gärtner och Svenska kyrkans fria synod med inbjudan till ett kyrkligt landsmöte i Linköping den 8 och 9 november i år (1997). Ordförandena i MBV, NSM, ELM sv och KUS uppmanade till allmänt deltagande i denna manifestation, vars tema är ”Grunden och gränserna”.

Både under lördagen och söndagen kommer gudstjänster att firas och förhandlingar att föras med målsättningen att en gemensam”trosdeklaration” ska antas.

Landsmötet inleds kl. 12 på lördagen med en gudstjänst i Domkyrkan med predikan av biskop Gärtner och avslutas kl. 15 på söndagen.

Kl. 15 på lördagen blir det gruppsamlingar kring det förslag till ”trosdeklaration” som varje anmäld deltagare får före mötet. Kl. 16.30 medverkar utländska gäster. Särskilt barnprogram anordnas under eftermiddagen. Kl. 13 på söndagen förs förhandlingar med antagande av ”trosdeklarationen”.

Delta i landsmötet, om du har möjlighet! Vi som brukar gå under beteckningen ”lågkyrkliga” bör vara kraftigt representerade – inte bara som observatörer utan för att påverka.

Nu gäller det inte bara vilka för- och nackdelar vi kan räkna med för vår egen lekmannaverksamhet. Vi har del i ansvaret för vårt folk och dess framtid. I vår bibel- och bekännelsetrohet är vi förvaltare av ett arv som vi är pliktiga att bevara och föra vidare tillsammans med andra som befinner sig på samma grund och inom samma gränser, bestämda av Guds ord.

De fyra ordförandenas förmaning i förra numret är värd att upprepas: ”Låt oss framför allt förbereda detta företag i bön! (– – –) För Gud är ingenting omöjligt!”

red.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan