Etikett: Jesus förändrar

Jesus utmanar

På vilket sätt gör egentligen tron på Jesus livet annorlunda? Kan Jesus svara på vår innersta längtan om en mer varaktig lycka? Frida Ekström, student i Lund, har funderat på dessa frågor och vill få oss att stanna upp och fundera. Ser jag att Jesus utmanar mig, att han kan och vill förändra mitt liv?